Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2021

Sáng 6/1/2021, tại huyện Kim Bôi, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ; các đơn vị thuộc Khối đi đua các cơ quan Đảng tỉnh, Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" cho các cá nhân

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" cho các cá nhân

Năm 2020, Văn phòng cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo hướng khoa học, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu giúp cấp ủy kịp thời sơ, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của tỉnh; chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ chu đáo các hội nghị, buổi làm việc của cấp ủy theo chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy cấp trên. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo nội dung, tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 20/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác văn thư, cơ yếu được thực hiện nền nếp, khoa học, chặt chẽ; quá trình tiếp nhận, xử lý, nhân sao, in ấn và phát hành các tài liệu, văn kiện bảo đảm kịp thời, chính xác, an toàn, bí mật và tiết kiệm. Công tác lưu trữ được tiến hành khoa học, phục vụ tốt nhu cầu tra cứu tài liệu. Công nghệ thông tin từng bước hiện đại, thông suốt.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao thời gian tới. Văn phòng Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Văn phòng cấp ủy năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025, để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp với chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác Văn phòng cấp ủy thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Chủ động nghiên cứu tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bám sát chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác trọng tâm; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và năm 2021 của cấp ủy để chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức hoàn thành các nội dung đã đề ra. Phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại và kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt công tác thông tin tổng hợp đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, công tác tham mưu. Tiếp tục tham mưu xây dựng dự án phát triển, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cấp ủy và văn phòng cấp ủy. Hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng dự án phòng họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không giấy tờ. Thực hiện tốt các lĩnh vực công tác hành chính - cơ yếu, công nghệ thông tin, lưu trữ, tài chính Đảng, quản trị.


Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" cho 26 cá nhân. Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn thư - lưu trữ" cho 3 cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân Văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 63 cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 16 cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; tặng Giấy khen cho 02 tập thể và danh hiệu Lao động tiên tiến cho 06 tập thể thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Lê Huệ (CTTĐT)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2021-04-10