Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2016 - 2020
Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền duy trì chuyên mục biển, đảo, đưa tin kịp thời, chính xác, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/02/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khoá X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân với Tỉnh ủy Hòa Bình được ký kết từ năm 2018, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Hòa Bình; giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bộ đội Hải quân hiện nay. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp Viện Kỹ thuật Hải quân cụ thể hóa bằng kế hoạch phối hợp chi tiết, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, hiệu quả và luôn được đổi mới. Tổ chức 02 hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu các huyện, thành phố, và trên 43 điểm cầu các xã cho 2.500 đại biểu; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền biển đảo cho 2.160 thầy cô giáo và học sinh các Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hòa Bình. Ngày 18/6/2020, tại Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền về Biển đảo và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho trên 100 cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và công chức, viên chức cơ quan đảng - đoàn thể hiểu sâu hơn về tình hình chiến tranh mạng trên thế giới và những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu độc, nhất là trên các trang mạng xã hội và internet, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia trên biển.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Viện Kỹ thuật Hải Quân tổ chức cho đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đi thực tế, sáng tác truyện ngắn, ca khúc, các tác phẩm nghệ thuật... về đề tài biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân. Đồng thời, Viện Kỹ thuật Hải Quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện phong trào “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau”, như: Thăm hỏi, động viên và tặng quà các cháu học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi với số tiền hơn 30 triệu đồng và gần 1.000 quyển vở; giúp đỡ 01 tấn gạo cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng” do Cục chính trị Hải quân tổ chức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi. Sau hơn một tháng phát động Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được gần 15.000 bài tham gia dự thi của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo trên 60 số Bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng với số lượng phát hành 300.000 bản tới trên 300 chi bộ cơ sở và trên 300 đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của tỉnh tại các Hội nghị giao ban báo chí quý cho gần 1.000 lượt cán bộ, phóng viên. Biên soạn trên 500 tin, bài tuyên truyền về biển, đảo trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ, hiện nay đã có gần 7.000.000 lượt truy cập. Tổ chức tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin, tài liệu cho 50 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; 200 báo cáo viên các cấp thông qua các Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng năm. Định hướng tuyên truyền cho 35 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, 194 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, thành phố. Tại các Hội nghị báo cáo viên định kỳ, hội nghị giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp thông tin, tài liệu, tư liệu về tình hình biển, đảo; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ngày 14/8/2019, tại thành phố Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khai mạc Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Hội thi có sự tham gia của các đoàn đến từ 9 tỉnh, gồm: Hòa Bình, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Hội thi đã mang lại hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, đặc biệt là các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng thời, Hội thi góp phần tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và chủ quyền Quốc gia; xác định trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho từng thời gian cụ thể, chú trọng những sự kiện lớn trong nước, khu vực và quốc tế, các vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quốc tế quan tâm như: Biên giới, lãnh thổ, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... Đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả các thông tin tuyên truyền, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chú trọng phối hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, hạn chế việc đăng tải quá nhiều các thông tin tiêu cực trên báo chí. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm bao gồm các nhóm tư liệu trưng bày gồm: Tư liệu văn bản pháp lý khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tư liệu bản đồ; tư liệu về hình ảnh; tư liệu về các công trình nghiên cứu ấn phẩm; các hiện vật trực quan phản ánh quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân với những hành động thiết thực, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Bản đồ và tư liệu trưng bày tại Triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn hướng về biển, đảo với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Hằng năm, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân và ngư dân ở nhiều nơi đang ngày đêm bám biển nhằm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm 2015, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã đi thăm và tặng 2,5 tỷ đồng gửi tới nhân dân, cán bộ, chiến sĩ hiện đang sinh sống và công tác trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Năm 2018, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã đi thăm và tặng 2 tỷ đồng cho huyện đảo Trường Sa. Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phát động đợt quyên góp ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2020, tính đến ngày 01/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận ủng hộ được trên 3,567 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 137 cơ quan, đơn vị với 1,084 tỷ đồng; ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 2,482 tỷ đồng.

Hoàng Trung


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:00:00
ngày 2022-07-03