Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 12
Chiều 29/12/2020, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận các tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại và định hướng phát triển trong những năm tới.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển du lịch, ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Hạ tầng du lịch được từng bước đầu tư, đặc biệt đã đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông quan trọng đến các khu du lịch, trong đó có tuyến đường 435 lên khu du lịch hồ Hòa Bình. Một số dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao được đầu tư, tạo ra sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ đa dạng phong phú đáp ứng tốt hơn nhu cầu du khách. Lượng khách trong nước, quốc tế tăng nhanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập và đời sống  người dân. Tuy nhiên một số dự án đầu tư triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ cam kết. Chưa thu hút được các tập đoàn lớn đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn, chất lượng dịch vụ chưa cao. Hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ… Trên cơ sở đó đề ra định hướng tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành kinh tế quan trọng, có hạ tầng du lịch đồng bộ, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng tốt, thân thiện với môi trường, mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình; xây dựng Khu du lịch Hồ Hòa Bình đat tiêu chí để công nhận là Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025; phát triển du lịch Hòa Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Bắc và Trung du miền núi phía Bắc; tập trung nguồn lực để phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn…

Đối với báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các đại biểu thống nhất với đánh giá: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế như công tác thu hút đầu tư chưa thực sự hiệu quả. Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa tạo được sức cạnh tranh. Chưa có tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để ưu tiên nhà đầu tư có năng lực cao hơn, phát huy lợi thế của tinh, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao… Từ đó định hướng những nhiệm vụ giải pháp thực hiện chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 1% diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp, tỷ trọng công nghiệp chiếm 60% cơ cấu kinh tế của tỉnh, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường…

Đối dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại giai đoạn 2016-2020 và định hướng thời gian tới, các đại biểu thống nhất cho rằng phát triển thương mại đã được những kết quả nhất định, song cơ sở hạ tầng thương mại còn chưa đồng bộ, chưa phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cần có giải pháp cụ thể, phù hợp để phát triển các loại hình thương mại trong bối cảnh mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận của Tỉnh ủy bảo đảm tính khả thi tổ chức thực hiện. Nhấn mạnh, du lịch, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại cùng với du lịch là những trụ cột quan trọng tạo sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Các dự thảo, kết luận phải đánh giá kết quả, cũng như những yếu kém, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân; bài học kinh nghiệm, dự báo xu thế phát triển các lĩnh vực. Từ đó đưa ra các giải pháp, lộ trình cụ thể, đồng thời xác định rõ nguồn lực, phân công rõ người, rõ việc;  gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đối với Nghị quyết về phát triển du lịch phải tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan, môi trường, xanh sạch, bảo đảm tốt an ninh trật tự. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch bản sắc, sinh thái, đi đôi với phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch riêng có. Bên cạnh đó phải làm thật tốt công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Đối với các nghị quyết về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cần đặc biệt quan tâm tới quy hoạch, tập trung làm tốt giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư các dự án có giá trị gia tăng cao, bảo đảm các yêu cầu về phát triển môi trường bền vững.

Về phát triển thương mại cần xác định rõ xu thế phát triển, hướng tới mục tiêu khai thác tốt lợi thế của tỉnh, tổ chức tốt quy hoạch, quản lý thị trường, thúc đẩy giao thương mại điện tử, phát triển các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ để phát triển thương mại, tăng cường xúc tiến quảng bá các sản phẩm có lợi thể phát triển…

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

12oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2021-01-20