Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2020: Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 78 cuộc thanh tra hành chính, 38 cuộc thanh tra, 178 cuộc kiểm tra
Năm 2020, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được triển khai có trọng tâm, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trên nhiều lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện; đã triển khai lồng ghép các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.
 
Toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 78 cuộc thanh tra hành chính, 38 cuộc thanh tra, 178 cuộc kiểm tra về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành; đã ban hành 07 kết luận thanh tra, kết thúc 63 cuộc thanh tra hành chính, 38 cuộc thanh tra và 178 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về tiền là 16.523,9 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.151,9 triệu đồng, giảm trừ khi thanh toán 2.570,6 triệu đồng; tiến hành lập 796 biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt với số tiền là 4.423,5 triệu đồng.

Đã có 89 đoàn với 1.187 lượt người đến Trụ sở tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh, trong đó, chủ tịch Ủy an nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp 12 đoàn với 30 lượt người, thực hiện tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.322 lượt đơn, thư các loại.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

12oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2021-01-20