Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
Năm 2020, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, từ đầu năm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kịp thời nắm bắt tình hình giải ngân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có sự chỉ đạo, tháo gỡ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công.

 
Đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (thành phố Hòa Bình) đang được gấp rút hoàn thiện, đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt trên 81%

Đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (thành phố Hòa Bình) đang được gấp rút hoàn thiện, đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt trên 81%

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao 4.421,825 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn giao chi tiết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong kế hoạch đầu tư công là 4.298,805 tỷ đồng.


Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến ngày 20/11, đã thực hiện 3 lần rà soát và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh, tổng số vốn điều chỉnh là 242.780 triệu đồng, trong đó 51 dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, 42 dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn; 01 lần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tổng số vốn điều chỉnh 42.711 triệu đồng (có 02 dự án điều chính giảm kế hoạch vốn, 05 dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn). Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh 2.277.104 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch vốn do Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Cụ thể: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân được 1.216.838 triệu đồng, đạt 60,9% kế hoạch vốn năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức 412.346 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch vốn năm của Hội đồng nhân dân tỉnh giao; vốn đầu tư từ thu sử dụng đất 611.646 triệu đồng, đạt 52,2% kế hoạch vốn năm của Hội đồng nhân dân tỉnh giao; nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết 7.249 triệu đồng, đạt 48,3% kế hoạch vốn năm của Hội đồng nhân dân tỉnh giao; vốn đầu tư khác 185.597 triệu đồng, đạt 83,6% kế hoạch vốn năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Vốn ngân sách Trung ương trong nước đã giải ngân 937.912 triệu đồng, đạt 59,9% kế hoạch vốn giao, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu giải ngân 937.912 triệu đồng, đạt 45,6% kế hoạch vốn năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 604.357 triệu đồng, đạt 80,1% kế hoạch vốn năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 122.354 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch vốn năm của Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh sát sao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đã điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án, nhưng kết quả giải ngân còn thấp so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Một số chương trình, dự án tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Đặc biệt là các dự án ODA giải ngân rất thấp. Những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án ODA ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách thì có một số dự án khởi công mới chưa hoàn thành thủ tục đầu tư; có những dự án không thể thực hiện, giải ngân do vướng mắc về thủ tục thanh toán. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên gói thầu mua sắm thiết bị, nhất là mua từ nước ngoài chưa thể thực hiện. Một số nguồn vốn được giao bổ sung vào giữa năm nên khối lượng thực hiện, giải ngân thấp.

Việc giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai. Vì vậy, nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo, kết quả giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đến ngày 31/12/2020 đạt kế hoạch, các sở, ngành, địa phương, Ban quản lý dự án cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình giải ngân vốn các chương trình, dự án để đốc thúc thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư để dự án trì trệ trong giải ngân.

Lê Huệ (CTTĐT)


 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2021-02-27