Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 51 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Năm 2020, các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư được tăng cường. Đã có 51 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3,6 triệu USD và 49 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 16.900 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước về số dự án đầu tư được cấp phép đầu tư giảm 09 dự án, vốn đăng ký đầu tư trong nước cao hơn 3,91 lần.
 
Thực hiện thu hồi 25 dự án, trong đó có 01 dự án FDI và 24 dự án đầu tư trong nước. Lũy kế đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có tổng số 600 dự án đang hoạt động, trong đó, có 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 587,6 triệu USD và 559 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 87.250 tỷ đồng. Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 98 dự án đầu tư đã được cấp phép; trong đó, có 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 518,05 triệu USD và 72 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.397,87 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phát triển ổn định; đến nay, đã có 60 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Về phát triển doanh nghiệp, có 425 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.114 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới tăng 16,4%, số vốn đăng ký giảm 55,2%; 60 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh ước có 4.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 45.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tiếp tục được triển khai theo kế hoạch; tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa Đoạn quản lý đường bộ 2 thành công ty cổ phần theo quy định; thực hiện công tác xác định lại giá trị doanh nghiệp và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án cổ phần hóa thành công ty cổ phần. Về kinh tế tập thể, trong năm toàn tỉnh có 50 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác thành lập mới; giải thể 26 hợp tác xã ngừng hoạt động. Lũy kế đến cuối năm, toàn tỉnh có 387 hợp tác xã và 198 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt khoảng 3,24 tỷ đồng; lợi nhận bình quân 1 hợp tác xã đạt 402 triệu đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lao động thường xuyên làm việc trong các hợp tác xã đạt 21.600 người, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2019.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-02-27