Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2030

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND, ngày 16/11/2020 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đến năm 2030. 

Theo đó, mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng phát triển của thị trấn Mai Châu, kiểm soát phát triển của đô thị, khẳng định vai trò của đô thị trong phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh. Thúc đẩy sự phát triển của đô thị đúng với tính chất, chức năng và phân vùng kinh tế của tỉnh; nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng đô thị phù hợp với các giai đoạn phát triển, giữ đúng vai trò là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật; trung tâm dịch vụ thương mại, dịch vụ tiểu vùng phía Tây của tỉnh; là đầu mối giao lưu của huyện và là cửa ngõ phía Tây của tỉnh; trung tâm dịch vụ đa lĩnh vực của huyện Mai Châu.

Chương trình đề ra một số nhiệm vụ: Cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình các quy hoạch ngành trên địa bàn; Phát triển đô thị Mai Châu theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt; Xây dựng lộ trình nâng loại đô thị. Xác định các khu vực phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn; Xác định danh mục dự án đầu tư, kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn trong từng giai đoạn và các giải pháp thực hiện; Xây dựng hạ tầng đô thị của thị trấn Mai Châu và 2 xã phụ cận Chiềng Châu, Tòng Đậu theo các tiêu chí đối với đô thị loại IV được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại  đô thị.

Chỉ tiêu chung giai đoạn đến năm 2025: Phát triển đô thị đáp ứng tiêu chuẩn về đánh giá phân loại đô thị loại IV trong phạm vi ranh giới thị trấn Mai Châu và 2 xã phụ cận Chiềng Châu, Tòng Đậu theo quy hoạch chung được phê duyệt.

Giai đoạn đến năm 2030: Củng cố, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí của thị trấn đã đạt được theo tiêu chí của đô thị loại IV. Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị với các tiêu chí còn chưa đạt. Điều chỉnh quy hoạch mở rộng đô thị đảm bảo tiêu chí về quy mô dân số.

Giai đoạn sau năm 2030: Tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại IV. Nâng cấp thị trấn Mai Châu lên thị xã.

Một số chỉ tiêu chính về phát triển đô thị: Quy mô dân số đô thị năm 2025 đạt 20.000 người, năm 2030 là 25.000 người;  Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 55% năm 2025, ≥ 65% năm 2030; Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 90% năm 2025, ≥ 95%; Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt 3m2/người năm 2025, ≥ 4m2/người năm 2030; Diện tích đất cây xanh đô thị đạt 5 m2/người năm 2025, ≥ 7 m2/người năm 2030;…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Mai Châu căn cứ Chương trình phát triển đô thị, lập phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị cho từng giai đoạn theo Chương trình và phù hợp với quy hoạch chung thị trấn đã được duyệt. Đề xuất các dự án trọng điểm đưa vào chương trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân trung hạn và hằng năm, làm cơ sở thực hiện nâng cấp đô thị theo từng giai đoạn; rà soát các dự án hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung đã được phê duyệt để đề xuất danh mục đầu tư; đề xuất bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020-2025 và hằng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển thị trấn Mai Châu phù hợp với lộ trình phát triển đô thị toàn tỉnh; Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn. Lập đề án phân loại đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính. Lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong đô thị, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện có và các khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn mình quản lý; thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu…

Bảo An

 

in Quay trở lại