Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường công tác bảo vệ rừng mùa khô 2020 - 2021
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1914/UBND-NNTN, ngày 6/11/2020 về tăng cường công tác bảo vệ rừng mùa khô 2020 – 2021.
 
Theo đó, công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; tình trạng vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp đã thuyên giảm đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm rừng làm nương, sử dụng rừng, đất rừng không đúng mục đích vẫn còn tồn tại ở một vài nơi; các vụ cháy rừng tuy không lớn nhưng vẫn xảy ra.

Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời ứng phó với mọi tình huống phức tạp, tăng cường các biện pháp hiệu quả nhằm phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy, về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 41/KH- UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Quyết định số 73/QĐ- UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công văn số 426/UBND-NNTN ngày 24/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp cáp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. +Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện trên địa các huyện, thành phố.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm các cấp phối hợp với các Ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra các điểm phá rừng, các cơ sở chế biến gỗ, đề xuất các giải pháp thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép; đôn đốc các địa phương, chủ rừng rà soát Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng quy mô lớn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của ngành để kiểm tra, phát hiện  sớm điểm cháy; cập nhật, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình cháy rừng, phá rừng lên Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án có nhu cầu sử dụng rừng phòng hộ, đặc dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 639/QCPH-BCHQST-SNN&PTNT-CAT ngày 15/11/2016 của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp ngăn chặn, xử lý các điểm nóng về xâm hại tài nguyên rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý tình huống cháy rừng xảy ra.

Các sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình cung cấp kịp thời các bản tin dự báo khí tượng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho từng địa phương, đặc biệt thông tin vể cấp dự báo cháy rừng trong các tháng mùa khô nóng; Đài Phát thanh và Truyền hình đưa tin, bài về bảo vệ rừng, PCCCR, các bản tin dự báo nguy cơ cháy rừng trên Đài phát thanh, truyền hình địa phương vào các giờ cao điểm hàng ngày; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR theo quy định.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn chỉ đạo trực tiếp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ sở.

Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm huyện tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp ba lực lượng trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; chủ động kiểm tra, ngăn chặn các vụ phá rừng, khai thác rừng, xử lý tụ điểm về vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật; chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng khi mới phát sinh; báo cáo kịp thời các vụ phá rừng, cháy rừng về Ban Chỉ đạo Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Đôn đốc, chỉ đạo Uỷ ban nhân cấp xã và các ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR. Rà soát, hoàn chỉnh Phương án PCCCR, kiện toàn tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở thôn, bản, chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện sẵn sàng chữa cháy rừng; xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ rừng, PCCCR góp phần xã hội hoá công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Tổ chức thông tin, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-12-02