Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lạc Sơn - Điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính
Theo kết quả đánh giá về thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2020, huyện Lạc Sơn là một trong hai huyện/thành phố thực hiện tốt. Trong đó, kinh nghiệm của Lạc Sơn là huy động tốt sức mạnh thế hệ trẻ của lực lượng đoàn thanh niên nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về thực hiện cải cách hành chính.
 
Bộ phận một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp

Bộ phận một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp

Hiện tại, thủ tục hành chính cấp huyện gồm có 254 thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Trong đó: có 25 TTHC dịch vụ công mức độ 3, 43 TTHC dịch vụ công mức độ 4. Tổng số có 68 TTHC được niêm yết, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Từ 01/01 đến ngày 31/10/2020, tổng số hồ sơ tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả huyện Lạc Sơn là 5.192 hồ sơ cấp huyện, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 99,9% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ 0,1%. Đối với cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 33.342 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết trước hoặc đúng hạn 33.342 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn đạt tỷ lệ 100%.

Trong năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã xác định trọng tâm của đổi mới công tác cải cách hành chính tập trung vào các khâu đột phá, trong đó có đổi mới quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính chuyển từ truyền thống trực tiếp sang phương pháp trực tuyến với sự tập trung vào nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Cụ thể, đối với cấp huyện: Từ 01/01 đến 31/10 tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 2.211 hồ sơ, đạt tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến đạt trên 70% trên tổng số thủ tục hành chính được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công. Trong đó: Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp có tổng số 475 hồ sơ, tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công mức độ 3 là 464 hồ sơ đạt 98%; đặc biệt từ tháng 6/2020 tỷ lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100%. Các lĩnh vực khác như quản lý hoạt động xây dựng, thi đua khen thưởng, Giáo dục và Đào tạo… tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến luôn đạt trên 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết…

Cùng với đó, huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng ngày càng hiện đại. Đã trang bị được hệ thống màn hình cảm ứng hiện đại, tiện sử dụng để cho các tổ chức, cá nhân tiện tra cứu tiếp nhận thông tin và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, chính xác, đầy đủ và hợp lệ.

Từ kinh nghiệm thành công trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện đề ra kế hoạch thực hiện tập trung vào một số nhóm giải pháp: nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành; nhóm giải pháp về tuyên truyền; nhóm giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, thường xuyên mở các lớp tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thông qua Đội xung kích các xã, thị trấn tổ chức các lớp huấn luyện tuyên truyền, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, hiểu biết, lợi ích khi tham gia nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Lập điểm truy cập internet công cộng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bưu điện văn hóa xã để người dân tiếp cận dịch vụ.

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-12-02