Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/11/2020, tại Hội trường Công an tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Hiện nay, không gian mạng đã hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động của con người. Do đó, công tác đảm bảo an ninh mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 14, Luật An ninh mạng đã được thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật An ninh mạng ra đời góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng không gian mạng lành mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp, tạo hành lang pháp lý vững chắc, ổn định về an ninh mạng để các lực lượng chức năng có liên quan áp dụng, triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, có cơ sở đấu tranh với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định bảo vệ an ninh mạng là nhiệm vụ rất quan trọng, các cơ quan, tổ chức và mọi công dân đều phải có nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh mạng quốc gia. Tại tỉnh Hoà Bình, những năm qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh mạng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh… Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nắm vững các chuyên đề để hội nghị đạt hiệu quả cao, góp phần thống nhất nhận thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an ninh mạng trong thời gian tới.


Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an quán triệt các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an quán triệt các nội dung cơ bản gồm: Quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn, phổ biến những kinh nghiệm được đúc kết về công tác bảo vệ an ninh mạng. Thông tin bằng phim tư liệu về thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và bảo vệ thông tin bí mật nhà nước trước các mối đe dọa từ không gian mạng.

                            Thùy An (CTTĐT)             

 

in Quay trở lại