Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/02/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khoá X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông giai đoạn 2018 - 2020.
Tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng ở cơ sở, tuyên truyền qua các sáng tác nghệ thuật, tuyên truyền trực quan. Thực hiện đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức tuyên truyền cổ động tại các địa điểm; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội… Đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu. Phát huy vai trò, hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng các loại hình báo chí, truyền thông mới, các hình thức trực tuyến, mạng xã hội, công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả các nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam và xử lý tốt các “điểm nóng” trong dư luận xã hội. Thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề biển, đảo Việt Nam. Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa thông tin sai lệch về chủ trương, chính sách, lập trường của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông. Thực hiện tốt việc đánh giá thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân trong tuyên truyền biển, đảo.

Thực hiện chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân với Tỉnh ủy Hòa Bình, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp Viện Kỹ thuật Hải quân cụ thể hóa bằng kế hoạch phối hợp chi tiết, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, hiệu quả và luôn được đổi mới. Điển hình như:

Ngày 18/6/2020, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề tuyên truyền về Biển đảo và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho trên 100 cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và công chức, viên chức cơ quan đảng - đoàn thể hiểu sâu hơn về tình hình chiến tranh mạng trên thế giới và những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu độc, nhất là trên các trang mạng xã hội và Internet, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia trên biển.

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng” do Cục chính trị Hải quân tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi. Sau hơn một tháng phát động Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được gần 15.000 bài tham gia dự thi của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó nhiều tập thể, cá nhân đạt giải cao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm bao gồm các nhóm tư liệu trưng bày: Tư liệu văn bản pháp lý khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tư liệu bản đồ; tư liệu về hình ảnh; tư liệu về các công trình nghiên cứu ấn phẩm; các hiện vật trực quan phản ánh quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân với những hành động thiết thực, chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn hướng về biển, đảo với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Năm 2020, tỉnh đã xây dựng kế hoạch đi thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân và ngư dân ở nhiều nơi đang ngày đêm bám biển nhằm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tạm hoãn. Trong 6 tháng đầu 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận ủng hộ được trên 3,567 tỷ đồng; trong đó, ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 137 cơ quan, đơn vị với 1,084 tỷ đồng; ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 2,482 tỷ đồng.

Bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hệ thống Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới với các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả như: lồng ghép trong các hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự, tuyên truyền trên bản tin của cơ quan, đơn vị, địa phương; trên các phương tiện thông tin đại chúng; các ấn phẩm mang tính báo chí; website, trang thông tin điện tử; lồng ghép trong các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt thôn, tổ dân phố, cụm dân cư; tổ chức hội diễn văn nghệ, thông tin lưu động, chiếu phim; triển lãm,...

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và tài liệu tuyên truyền được cung cấp, đội ngũ báo cáo viên các cấp và các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thế hệ trẻ về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc; xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển và việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền, về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào.

Hoàng Trung


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03