Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh ta

Chiều 7/11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh ta về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 (NQ 120). Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, các sở, ngành, chính quyền địa phương luôn bám sát địa bàn có đông đồng bào DTTS và khu vực thôn, xóm xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) để nắm chắc tình hình tư tưởng của người dân. Việc thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vùng dân tộc; hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.


Thực hiện NQ 120 của Quốc hội, các sở, ban, ngành đã phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện các chính sách dân tộc trên 151 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Tỉnh đã rà soát, đề nghị Uỷ ban Dân tộc xem xét lựa chọn huyện Đà Bắc được triển khai dự án hạng mục "Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương trình MTGQ phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030...


Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, song, việc thực hiện chính sách đối với vùng DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống của đồng bào còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Theo đó, tại buổi làm việc, tỉnh ta đề nghị Uỷ ban Dân tộc xem xét, trình Chính phủ có quy định hệ số ưu tiên riêng về định mức đầu tư, nhất là với những xã khu vực III còn gặp nhiều khó khăn; xét đến tính đặc thù của địa phương. Đối với nội dung "Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”, đề nghị bổ sung cho Hoà Bình nội dung đầu tư xây dựng một số điểm dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng ĐBKK để ổn định cho các hộ DTTS có khó khăn về đất ở, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu thực tế trong tình hình mới tại 2 huyện Đà Bắc và Tân Lạc. Đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm, giới thiệu các nguồn vốn ODA để đầu tư hỗ trợ vùng DTTS ĐBKK của tỉnh...


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Công tác dân tộc luôn được tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 có mục tiêu riêng về công tác dân tộc, trong đó, phấn đấu đến năm 2025, xã ĐBKK giảm dưới 30%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh mong muốn được T.Ư quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông. Đặc biệt là giúp huyện Đà Bắc thực hiện dự án vùng trồng dược liệu, trồng rừng và giữ rừng; có chính sách đầu tư đối với huyện Kim Bôi là vùng đặc thù của tỉnh để giúp các xã đạt được các tiêu chí NTM, bởi đây là 2 huyện nghèo theo Chương trình 30a của Chính phủ.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Hòa Bình thuộc nhóm tỉnh được thụ hưởng NQ 120 của Quốc hội. Đây là nghị quyết được đồng bào các DTTS trên cả nước kỳ vọng. Mong muốn Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ cơ sở đó, UBND tỉnh làm căn cứ xây dựng các đề án tổ chức thực hiện. Đề nghị tỉnh củng cố cơ quan Dân tộc cấp tỉnh, huyện nhằm đủ sức thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Đồng thời, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG, giao Ban Dân tộc tham mưu, tổng hợp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030.


Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao các Vụ tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất trên tinh thần Ủy ban Dân tộc sẽ tạo điều kiện về vốn đầu tư để tỉnh triển khai thực hiện các dự án phù hợp với nhu cầu thực tế, mục tiêu hướng tới là giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

                                                                                                   Theo Baohoabinh.com.vn

in Quay trở lại