Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 10 năm 2020
Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Họp thường kỳ tháng 10 để cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan: Có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện; văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm, các nhiệm vụ chính trị đạt thắng lợi lớn, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước tăng 3,59% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,64%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,96% (trong đó, công nghiệp tăng 2,95%); dịch vụ tăng 2,43%; thuế sản phẩm tăng 2,69%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,15%; công nghiệp - xây dựng 44,18%; dịch vụ 28,86%; thuế sản phẩm 4,81%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 14.756 tỷ đồng, bằng 118% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 114% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 14.651 tỷ đồng, bằng 117% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 113% so với Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 16/10/2020 được 2.098,4 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 47,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến 31/12/2020, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đạt 89% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 86% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Trong đó vẫn còn 04 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch đã đề ra. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, công tác quy hoạch các xã đạt chuẩn NTM phải điều chỉnh lại theo địa giới hành chính mới, đồng thời phải tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng, một số tiêu chí ở các xã không duy trì được kết quả đạt chuẩn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn (đã có 60 doanh nghiệp giải thể). Công tác bồi thường GPMB vẫn còn có trường hợp chậm tiến độ yêu cầu của dự án.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020; dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; Tờ trình dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý; dự thảo báo cáo UBND tỉnh Sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 8/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về Sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 16- CTr/TU ngày 8/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2020; dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm kết quả thực hiện chỉ thị số 04- CT/TU ngày 20/11 năm 2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Tờ trình dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao về kế hoạch, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2021 với các mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đi đôi với ổn định kinh tế địa phương, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2021 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9% trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 1.218 triêụ USD; giá trị nhập khẩu đạt 980 triệu USD.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 tháng cuối năm 2020, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch giao, tăng thu NSNN, mở rộng hải quan; các địa phương cần tăng cường giải phóng mặt bằng, nhất là thành phố Hòa Bình và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đối với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phải điều chỉnh lại sao cho tối ưu nhất để ban hành; đối với công tác phân bổ, phân cấp vốn giữa các địa phương cần rà soát, xem xét lại cho hợp lý. Đồng thời, cần phải kiên quyết, xử lý nghiêm với những cán bộ có biểu hiện vi phạm, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp trong công tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, qua đó đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2021.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí: Bùi Văn Đức, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ thôi giữ chức danh Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-02-27