Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kỷ niệm năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 69 năm ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình

Cách đây 72  năm, ngày 16/10/1948, Ban kiểm tra Trung ương cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng được thành lập, tiếp sau đó các Ban kiểm tra cấp dưới cũng lần lượt được thành lập, hình thành một hệ thống tổ chức thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu khách quan trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. 

Hơn hai phần ba thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và cấp uỷ các cấp, trải qua từng giai đoạn và bước ngoặt của lịch sử cách mạng, có những thuận lợi và khó khăn đan xen, xong đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, luôn suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cơ quan kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của Đảng bộ. Ban kiểm tra đầu tiên của tỉnh Hoà Bình, do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá II thành lập (Hội nghị lần thứ nhất tháng 4/1951) từ đó đến nay, Đảng bộ Hoà Bình đã trải qua 17 kỳ đại hội. Cho đến nay hệ thống tổ chức, bộ máy của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã được xây dựng đầy đủ, hoàn chỉnh, thống nhất, với 1.184 cán bộ, công chức kiểm tra, trong đó UBKT Tỉnh ủy có 24 cán bộ, công chức, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có 87 cán bộ, công chức, UBKT đảng ủy cơ sở có 1.073 cán bộ làm công tác kiểm tra. hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra đều có trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình đã vượt qua những khó khăn thử thách, đạt được những kết quả rất quan trọng và đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc, xây đắp nên truyền thống của ngành, đó là: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, khách quan, đoàn kết, liêm khiết”. CBCC Ngành kiểm tra Đảng luôn nắm vững và thực hiện tốt quan điểm: Kiểm tra, giám sát (KTGS) là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, lãnh đạo mà không KTGS coi như không có lãnh đạo. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, UBKT các cấp đã quan tâm xây dựng cơ quan kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở không ngừng phát triển về mọi mặt, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ công tác KTGS luôn là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tập thể, cán bộ, công chức UBKT từ tỉnh đến cơ sở đã đề cao trách nhiệm, trung thực, khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, kiên trì giáo dục, thuyết phục, thẳng thắn, kiên quyết làm rõ đúng, sai; chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ làm việc tập thể, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng tin cậy giao phó.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo chương trình KTGS toàn khóa đã đề ra, số lượng, chất lượng công tác KTGS được nâng lên; công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình các địa bàn, lĩnh vực ngày càng sâu sát hơn; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, phản ảnh của đảng viên, công dân, của các phương tiện thông tin đại chúng đã được xem xét xử lý kịp thời … ; công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS, kỷ luật đảng được đẩy mạnh, thông báo kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các kết luận của UBKT Tỉnh uỷ sau mỗi kỳ họp. Trong các kết quả chung đó, có một số nhiệm vụ, UBKT các cấp đã thực hiện tăng vượt số lượng so với nhiệm kỳ trước (như giám sát chuyên đề tăng 72% số tổ chức đảng, tăng 29% đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ có những vụ việc lớn xảy tại tỉnh, UBKT Tỉnh ủy với vai trò, trách nhiệm của mình đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy nắm tình hình, kiểm tra, xử lý và chủ động tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, như: Vụ việc sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, vụ việc sự cố y khoa và trục lợi Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong kiểm tra, xử lý các vụ việc trên, UBKT Tỉnh ủy đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, kịp thời tham mưu, giúp cấp uỷ xem xét, xử lý kỷ luật và đề nghị cấp trên xem xét, xử lý kỷ luật đối với vi phạm của đảng viên với tổng số 128 đảng viên, đảm bảo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, phương hướng, phương châm, thủ tục, quy trình. Công tác xây dựng ngành, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và UBKT về công tác KTGS đã được ban hành một cách đầy đủ, đồng bộ, phát huy hiệu quả ứng dụng thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác KTGS ( như ban hành  Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; các quy trình KTGS, thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; hệ thống biểu mẫu về công tác KTGS...)

Thực tiễn đã khẳng định, thông qua công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên có sai phạm đã góp phần hạn chế, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ gìn sự tín nhiệm của dân với Đảng; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về công tác KTGS kỷ luật đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, UBKT Tỉnh ủy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó năm 2018, UBKT Tỉnh uỷ được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; nhiều cán bộ của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy ủy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Bước sang nhiệm kỳ mới, cấp ủy, UBKT các cấp đã đặt ra cho mình phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp lộ trình cụ thể để phấn đấu. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ khóa XVII, là: Tăng cường công tác KTGS của Đảng đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra… của cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực hiện phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; giám sát mở rộng về cả nội dung, đối tượng; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS; chủ động đấu tranh, phòng ngừa và từng bước đẩy lùi các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy nói riêng và toàn ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nói chung phải tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, cố gắng, nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm và các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, 69 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những thành tích vẻ vang mà chúng ta đã đạt trong thời gian qua; đồng thời quyết tâm thúc đẩy công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tiến lên một bước mới, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, cùng nhau quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng tỉnh Hoà Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đinh Văn Hùng

(Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-10-29