Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác thi đua, khen thưởng huyện Tân Lạc giai đoạn 2015 - 2020

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

trong đó trọng tâm là phong trào “Huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 05 năm qua, phong trào luôn được duy trì, phát triển sâu rộng với nhiều cách làm hay như: vận động toàn dân tham gia làm giao thông nội đồng; “Hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng”; phong trào “Xóm huy động nhân dân cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cải tạo ao, vườn, cổng, ngõ, tường rào xanh - sạch - đẹp”; thi đua “Xây dựng xóm, khu dân cư văn hóa, an toàn về an ninh, trật tự”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các mô hình “Gia đình, dòng họ tự quản”, “Liên gia tự quản”... Thông qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới. Đến nay toàn huyện đã có 04/15 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ có thêm 03 xã về đích Nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 40% số xã đạt 19/19 tiêu chí mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đã đề ra.

Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản có nhiều phong trào thi đua được phát động như: phong trào “Đẩy mạnh phát triển cây trồng có múi”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại”, “Áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới”... Các phong trào thi đua đã thúc đẩy, động viên các tập thể, cá nhân hăng say lao động, góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển, khoa học công nghệ được chuyển giao và áp dụng mạnh mẽ vào sản xuất, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực, năm 2019 cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 32,2% (giảm 8,3% so với năm 2015). Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng nhanh, năm 2019 đạt 2.161 tỉ đồng (tăng 2,4 lần so với năm 2015), qua đó đã xác định được một số loại cây trồng, vật nuôi chủ lực như cây bưởi, cây quýt, cây mía tím, rau su su, nuôi cá lồng và chăn nuôi gia súc. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, độ che phủ rừng trên toàn huyện đạt 51%.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngành Giáo dục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các phong trào thi đua: “Khuyến học, khuyến tài”, “xây dựng gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Xã hội hoá giáo dục”... Qua đó, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ở các cấp học tiếp tục được nâng lên; giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng nội dung chương trình; công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được quan tâm đúng mức, năm 2015 số trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 28,3%, đến hết năm 2019 tăng lên 36%. Ngành y tế phát động các phong trào: “Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân”, “Thực hiện 12 điều quy định về y đức của người thầy thuốc”... đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế. Năm 2015, toàn huyện có 08/24 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đến hết năm 2019 có 15/24 xã, thị trấn đạt chuẩn, tăng 87,5% số xã. Các phong trào như: "Giảm nghèo bền vững", "Giải quyết việc làm", “Vì người nghèo”, “Tuần lễ quốc gia an toàn - vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ”; “Tháng hành động vì trẻ em”... tiếp tục được triển khai sâu rộng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm nhanh, vượt mức so với kế hoạch đề ra, cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm từ 28,5% năm 2016 xuống còn 14,81% năm 2019. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” giai đoạn 2016 – 2020 do Ủy ban nhân dân huyện phát động được các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng. Trong 04 năm từ 2016 - 2019, huyện Tân Lạc liên tục đứng thứ 2/11 huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính.

Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì và phát triển, điển hình là phong trào: “đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, quyết thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương”, “quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới’, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; “đơn vị kỷ cương, tổ đội gương mẫu, địa bàn trong sạch”... đã động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tính tiền phong, sáng tạo, chủ động, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội.  

Phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng, thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tâm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Nông dân huyện Tân Lạc thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu"; "Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo xung kích bảo vệ Tổ quốc"… Các phong trào đã động viên đoàn viên, hội viên vượt qua khó khăn, sáng tạo, chủ động trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng và phát triển huyện Tân Lạc đạt mức trung bình của tỉnh.

Giai đoạn 2015 - 2020, huyện Tân Lạc có 5 bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; có 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 38 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 15 tập thể được tặng danh hiệu “tập thể Lao động xuất sắc”; có 718 cá nhân được tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”; 5.099 cá nhân được tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”. Toàn huyện có 17 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, trong đó: 02 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 02 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 03 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 216 tập thể, cá nhân được khen thưởng thưởng cấp tỉnh; 1.454 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện.

Phong trào thi đua của huyện Tân Lạc trong 5 năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện. Tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Huyện Tân Lạc xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm xây dựng huyện Tân Lạc ngày càng phát triển”; các cấp, các ngành trong toàn huyện tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, phổ biến kinh nghiệm hay, việc tốt và các mô hình tiêu biểu; đảm bảo tính khách quan, công bằng trong khen thưởng, coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động ở cơ sở; củng cố kiện toàn cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả và hiệu quả trong toàn xã hội.                                       

Quách Thị Thoa (BTG Tân Lạc)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 54%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2020-11-27