Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000 - 2020

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã phát triển mạnh và trở thành phong trào xã hội rộng lớn, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến là hạt nhân tích cực, đưa phong trào phát triển cả bề rộng và ngày càng nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có trên 98% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú. Hằng năm, có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp ngày 18/11, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tổ chức cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã huy động ủng hộ trên 14 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.055 căn nhà "Đại đoàn kết" cho các gia đình nghèo; tặng quà cho trên 10.000 lượt người, tặng hàng chục nghìn con trâu, bò, cây giống cho hộ nghèo với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Tổ chức 46 hội nghị tập huấn cho cán bộ cơ sở về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm cho 2.760 học viên... phát động ủng hộ quỹ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc được 1 tỷ đồng; ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ 17 gia đình có người thân đang công tác tại biển đảo mỗi hộ 3 triệu đồng. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 1.420 khu dân cư, 7.304 hộ gia đình, cá nhân đã được khen trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 


Phong trào xây dựng “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” trong những năm qua đã có những tác động tích cực trong việc cải thiện đời sống kinh tế  - xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị tỉnh Hòa Bình. Phong trào đã thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; thực hiện có hiệu quả nhiều dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, nước sạch nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình đem lại thu nhập cao, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho nhiều lao động góp phần vào tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Tiêu biểu như: Tiểu khu 5, thị trấn Cao Phong với mô hình trồng cam, quýt, mía và dịch vụ... tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và tăng thu nhập bình quân lên 35 triệu đồng/người/năm; tổ dân phố số 1 phường Tân Hòa có 100 % số người trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/ người/ năm... Các mục tiêu “xóa đói giảm nghèo”, “giải quyết việc làm”, “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào nhân đạo, từ thiện đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tạo điều kiện thuận lợi để những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đảm bảo 100% người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh miễn phí; 100% học sinh là con hộ nghèo được miễn giảm học phí; bình quân mỗi năm có khoảng 15.200 lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,7%, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 70% - 80%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,36% năm 2019. Ban Chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo đi sâu đánh giá chất lượng thông qua việc bình xét, công nhận các khu dân cư văn hóa đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.


Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" trong những năm qua được xác định là một nội dung quan trọng mang yếu tố quyết định đến Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Nhằm mục đích xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và duy trì nòi giống. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đã có nhiều mô hình gia đình điển hình tiêu biểu. Công tác kiểm tra, bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm được cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tiêu chuẩn.


Phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” hằng năm được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn tổ chức phát động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động đăng ký thi đua. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng cơ quan “Xanh, sạch, đẹp”; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...


Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” hằng năm luôn được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp quan tâm. Kết quả năm 2000, toàn tỉnh có 227/459 “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” bằng 49,45%; năm 2010, có 1.069/1.269 “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” bằng 84,2%; đến năm 2019, đã có 1.443/1570 “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” bằng 91,9%. Năm 2014, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2009-2014, có 75 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.


Trong 20 năm  qua, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại" luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng theo hướng xã hội hóa, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư; các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được quan tâm phát triển. Tổ chức thành công các kỳ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ III, IV, V, VI (5 năm một lần).


Nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng gương "Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và cán bộ nhân dân quan tâm hưởng ứng. Phong trào có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng. Những phong trào “Thi đua làm kinh tế giỏi và hợp pháp”, “Thi đua phát triển kinh tế trang trại gắn với hộ gia đình” đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 1.777 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Phong trào học tập, lao động, sáng tạo đã góp phần phổ biến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua, đã có trên 100 Đề tài nghiên cứu khoa học, hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm hay, mô hình giỏi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình học tập, lao động sáng tạo được triển khai như: Tỉnh đoàn với “Diễn đàn thanh niên Hòa Bình sáng tạo, khởi nghiêp” có sự tham gia của các doanh nhân trẻ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế và học sinh, sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp; Phát động và tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp sánh tạo tỉnh Hòa Bình lần thứ II”, tham gia vòng chung kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp sáng tạo do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2019 với Dự án “Chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu trồng và sản xuất các sản phẩm của cây Sachi”. Công an tỉnh với mô hình “Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân”; “Hỗ trợ cộng đồng phòng chống tội phạm mua bán người” mang lại hiệu quả thiết thực…


Với những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Trong 20 năm qua, các huyện, thành phố đã tặng giấy khen cho 6.560 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho gần 1.100 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào, đó là những tấm gương, những điển hình tiên tiến cho phong trào “TDĐKXDĐSVH” của tỉnh giai đoạn 2000 -2020.


Để tiếp tục triển khai các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò, mục đích ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức, thực hiện; xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện phong trào trong giai đoạn mới; gắn các nội dung của phong trào với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung trong phong trào, phát huy hiệu quả của sức mạnh toàn dân, nâng cao tính chủ động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ làm công tác phong trào có đủ bản lĩnh, đủ năng lực và phẩm chất đạo đức; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đánh giá đối với các danh hiệu trong phong trào, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào.

Bảo An

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 51%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2020-11-27