Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên

Ngày 8/10/2020, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên. Trung tướng Ngô Văn Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị; Cùng dự có đại biểu đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đại biểu thuộc các cơ quan bộ, ngành Trung ương liên quan... Hội nghị kết nối trực tuyến 181 điểm cầu tại các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, đoàn thể chính trị - xã hội. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề phải đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế. Đại biểu tham dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của hai luật và các nghị định quy định chi tiết, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng DQTV, DBĐV.

Trong thời gian 01 ngày, hội nghị đã được nghe phổ biến, quán triệt 8 nội dung gồm: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/8/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ; Nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 78 ngày 6/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79 ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 92, ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn huyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Lê Thùy (CTTĐT)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-10-29