Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V
Ngày 22/9/2020, tại Cung Văn hóa tỉnh, tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội có chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Hòa Bình

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Hòa Bình

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh. Dự Đại hội có các đại biểu là Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và 396 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc được bầu chọn từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi mới, phát triển sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh". Đặc biệt là từ sau Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ 4 (năm 2015) đến nay, phong trào thi đua không ngừng phát triển, tạo động lực to lớn, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Những thành tích đó đã tạo tiền đề vững chắc để tỉnh ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 cá nhân điển hình

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm đạt 8,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng, bằng 1,66 lần năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người của cả nước, vượt mục tiêu đề ra... Trong 5 năm, có thêm 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 88/191 xã = 46,07% tổng số xã của tỉnh, tăng 6,07% so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới nay, sau sáp nhập đơn vị hành chính, có 54/131 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,03 tiêu chí/xã, toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí. Thành phố Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Các mặt văn hóa – xã hội có bước phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, công tác giảm nghèo được phát huy; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước nước năm 2019

Tham luận tại Đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến của tỉnh đã trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp đột phá, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hòa Bình trong giai đoạn 2015 - 2020. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cùng với việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua mang đặc trưng riêng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Cho rằng trước mắt khó khăn, thách thức còn rất lớn, Phó Chủ tịch nước nhắc lại lời dạy thấm nhuần và sâu sắc của Bác Hồ: "Để vượt khó khăn gian khổ, để đi đến thắng lợi, chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước" và "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước, thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt". Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, cụ thể là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung xây dựng nông thôn mới, từng bước hướng tới xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, song song với phát triển đô thị văn minh. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu sớm đưa Hòa Bình phát triển và thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh nhằm khích lệ và nhân rộng những việc làm tốt.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020


Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, k cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 triệu đồng của Hội đồng bảo trợ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 triệu đồng của Hội đồng bảo trợ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm học mới 2020-2021.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Tại Đại hội có 1 tập thể và 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; 5 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; 10 tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính Phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 45 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015- 2020. Đại hội thống nhất bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 

Lê Thùy (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2020-10-29