Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Mai Châu: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2015 – 2020
Giai đoạn 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện Mai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 127 lượt tổ chức đảng, 90 lượt đảng viên; giám sát đối với 132 lượt tổ chức đảng, 105 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 72 đảng viên bằng các hình thức khiển trách (02 tổ chức đảng và 56 đảng viên) và cảnh cáo (16 đảng viên).
Cùng với đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức đảng và 82 đảng viên, kết luận có 02 tổ chức đảng và 52 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 39 đảng viên; kiểm tra 75 lượt tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 17 lượt tổ chức đảng về thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề đối với 164 lượt tổ chức đảng và 144 lượt đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 106 lượt tổ chức đảng. UBKT Huyện ủy đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với 20 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 06 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên, khai trừ 11 đảng viên.

Bên cạnh đó, việc giải quyết đơn thư tố cáo được UBKT các cấp giải quyết dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng, đảng viên bị tố cáo có vi phạm đã được xử lý kịp thời, kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế; những trường hợp bị tố cáo sai, bị vu cáo được minh oan. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ huyện.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2020-09-30