Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trong tỉnh cơ bản đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình đạt tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.
 
Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai thường xuyên ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm tạo điều kiện để người dân trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận thông tin một cách hiệu quả, chính xác về các luật liên quan đến gia đình... Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc; Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, tỉnh tổ chức được 22 lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và nhân rộng được 23 mô hình các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, 1.305 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, có 95% hộ gia đình được tuyên truyền phổ biến và đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Các gia đình cùng nhau phát triển kinh hộ gia đình và nhân rộng các mô hình làm hay, tình trạng bạo lực gia đình đã có chuyển biến theo chiều hướng giảm, vai trò của người phụ nữ được đề cao, người cao tuổi, trẻ em được quan tâm chăm sóc và giáo dục, nhiều gia đình có các thế hệ cùng chung sống; bình đẳng giới luôn được đề cao, bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các lĩnh vực đời sống; tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng giảm. Hằng năm, trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình; giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội…, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ổn định và bền vững; vai trò của cá nhân, tổ chức và cộng đồng ngày càng được nâng cao trong nhận thức và ứng xử, góp phần xây dựng văn hóa con người mới đoàn kết, nghĩa tình, hiện đại, văn minh.

Công tác kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của gia đình các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được chú trọng; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ. Đến năm 2019, đạt 83,8% (vượt chỉ tiêu) hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa". Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã chỉ đạo các địa phương tổ chức phát động xây dựng “Gia đình văn hóa” hàng năm nhằm mục đích xây dựng gia đình hòa thuận, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, góp phần vào việc phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và duy trì nòi giống; tổ chức kiểm tra, bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” được cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tỷ lệ và chất lượng “Gia đình văn hóa” ngày càng được nâng cao, nhiều “Gia đình văn hóa” đạt 3 năm, 5 năm liên tục tiêu biểu xuất sắc được suy tôn, vinh danh tại khu dân cư.

Công tác nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định được chú trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc y tế đến từng hộ gia đình, trong đó có hộ nghèo và hộ cận nghèo với những chính sách thiết thực về dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình được cả hệ thống chính trị tỉnh quan tâm vào cuộc, hướng đến mục tiêu “để không ai bỏ lại phía sau”. Tỉnh triển khai đồng bộ các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi về tín dụng, y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 24,38% (năm 2015), xuống còn 11,36% (năm 2019); ước cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,6%, bình quân mỗi năm giảm 3,16%. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, truyền thống gắn với các điểm du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu (dệt thổ cẩm, mây tre đan, làm đỗ mỹ nghệ, đồ gia dụng, rượu cần và các đồ lưu niệm...); tỷ lệ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế tăng đúng theo lộ trình và đạt chỉ tiêu. Hằng năm, tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình; tỷ lệ hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế tại các tuyến từ cơ sở, tuyến huyện, tuyến tỉnh đều tăng tùy theo mức độ của bệnh tật hoặc thương tích; việc hỗ trợ gia đình, thành viên gia đình về dịch vụ văn hóa, giáo dục đã được các cấp, các ngành quan tâm thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất và tạo điều kiện tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và học tập của nhân dân.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2020-10-29