Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021
Ngày 4/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GD&ĐT. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 04/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này. Hiệu trưởng các trường học chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 58%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2020-11-27