Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tạo bước phát triển mạnh mẽ về phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 24/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Đại hội thể dục thể thao được tổ chức với quy mô lớn góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh

Đại hội thể dục thể thao được tổ chức với quy mô lớn góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh

Các cấp, các ngành và đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình lồng ghép với các sự kiện, các phong trào thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép nội dung tuyên truyền với tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, như: phát hành 2.000 cuốn sách “Sổ tay tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2014, Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI năm 2018”; hằng năm tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình; lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phong trào tập luyện thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mở rộng tới hầu hết các đối tượng, địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện. Đến năm 2019, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 32,2% dân số, số hộ gia đình thể thao đạt 24,5% trên toàn tỉnh, có 805 câu lạc bộ cơ sở được duy trì hoạt động thường xuyên, đạt và vượt mục tiêu Chương trình đề ra. Phong trào thể dục, thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt các môn thể thao dân tộc truyền thống thế mạnh như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ luôn được quan tâm, đầu tư phát triển, đạt nhiều thành tích cao.. Hằng năm, tổ chức gần 1.000 giải thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở hạ tầng thể thao được quan tâm đầu tư, công tác xã hội hóa thể dục, thể thao được đẩy mạnh trên tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP, ngày 18/4/2005 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, việc huy động các nguồn lực từ nguồn vốn xã hội hóa đã thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Ngoài ra, thể thao thành tích cao đã từng bước phát triển, tiếp cận và đạt được những thành tích tại giải thi đấu trong nước và khu vực. Hòa Bình đã có vận động viên được phong vận động viên cấp I, kiện tướng cấp quốc gia, nhiều vận động viên được triệu tập vào đội tuyển xe đạp quốc gia. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện 07 lớp năng khiếu thể thao gồm các môn: Xe đạp, Pencak Silat, Cử tạ, Điền kinh, Boxing, Karate, Taekwondo với tổng số 100 học sinh. Trong giai đoạn 2012-2020, ký hợp đồng với 45 lượt vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao tập huấn và thi đấu cho đội tuyển của tỉnh, trong đó có 09 lượt VĐV đội tuyển trẻ tỉnh và 36 lượt VĐV đội tuyển tỉnh; giai đoạn 2012 - 2019, tổ chức tuyển chọn, huấn luyện với tổng số 1.362 lượt vận động viên, tham dự 145 giải thể thao khu vực và toàn quốc.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-12-02