Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng
 
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức phong phú. Công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đạt được kết quả tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được quan tâm. Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã ban hành 793 văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành 513 cuộc kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức 3.069 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 225.420 lượt người tham gia; phát hành 513 cuốn sách, tài liệu có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, đồng thời đăng tải nhiều tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.616 cán bộ, công chức, viên chức; có 51.193 lượt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc công khai, kê khai tài sản thu nhập đảm bảo đúng quy định, đến nay không có người bị xử lý vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập; xem xét, xử lý 15 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (trong đó có 06 người bị xử lý hình sự, 09 người bị xử lý kỷ luật).

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng. Các cấp ủy đã kiểm tra đối với 1.317 đảng viên/1.323 tổ chức đảng; tổ chức giám sát theo chuyên đề đối với 1.429 đảng viên/1.361 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật đảng đối với 110 đảng viên/5 tổ chức đảng; phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên, đã tiến hành 1.509 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm hơn 43 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra các cấp 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận, phân loại và xử lý 6.378 lượt đơn, thư các loại, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố trong thời gian qua đã được Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình thực hiện đảm bảo đúng quy định, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 4.793/4.793 tin báo, tố giác tội phạm; các cơ quan tố tụng đã thụ lý 21/51 bị can, số tiền phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng là 19,9 tỷ đồng, đã thu hồi được 12,6 tỷ (đạt 63,3%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí còn những hạn chế nhất định: công tác tuyên truyền còn thiếu tính hệ thống; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu; việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị có nội dung còn mang tính hình thức; việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tinh thần tự phê bình và phê bình còn nể nang, ngại va chạm; việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng của các cơ quan chuyên trách còn khiêm tốn; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, tỉnh ta cần thực hiện một số giải pháp cơ bản: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, tạo được sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử vụ án tham nhũng. Tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp trong việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; khuyến khích động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham  nhũng...              

Võ Mai (Ban Nội chính Tỉnh ủy)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2020-09-30