Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 29/7/2020, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình thời tiết khí hậu và dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phúc tạp, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác và các nội dung giao ước thi đua đã ký kết từ đầu năm; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các nội dung đề ra; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể, gắn việc thực hiện thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả ngước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, sáng – xanh – sạch – đẹp, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đề ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh… được các cơ quan chú trọng quan tâm thực hiện. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả...

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ một số tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ, công chức nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; việc đổi mới nội dung, hình thức chưa kịp thời; một số phong trào thi đua chưa thực hiện đồng bộ, chưa thực sự thu hút cán bộ, công chức, người lao động tham gia; công tác tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời; còn it những sáng kiến, đề xuất mang tính chiến lược, đột phá...

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tham gia, hưởng ứng tích cực, nhất là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X... Tổ chức, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) của Đảng. Cán bộ, công chức hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết các phòng trào thi đua, công tác khen thưởng thực sự đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Giao ước thi đua Khối đã đề ra.

Hội nghị cũng đã thống nhất việc đề ra kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua.

Bảo Minh

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2020-08-09