Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đảng bộ huyện Mai Châu: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn (2009-2020)
Ban Thường vụ Huyện uỷ Mai Châu xác định đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị rà soát trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; khảo sát nhu cầu đào tạo của các đối tượng, của các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị; khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên; xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ, được thực hiện trên cơ sở kết quả khảo sát.
 
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng và xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên từ năm 2009 đến tháng 7/2020, Đảng bộ huyện Mai Châu đã mở được 11 lớp Sơ cấp lý luận chính trị với 355 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 04 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 295 học viên và cử 105 cán bộ, công chức, viên chức đi học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh. 52 đồng chí tham gia học Cao cấp lý luận chính trị và 03 đồng chí học hoàn thiện chương trình Cao cấp lý luận chính trị. Xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho 947 đồng chí. Sau đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cán bộ, công chức tiếp tục phát huy năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần vào việc nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu xác định: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành cần được đào tạo lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo quy định. Tổ chức thành nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên…; Tiếp tục rà soát, phân cấp, xác định đối tượng, trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng chính trị cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên được cử đi học. Chuẩn hoá, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng đối tượng đáp ứng yêu cầu thực tế. Tăng cường công tác phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên được tham gia học tập.

Nguyễn Quyên (BTC Tỉnh ủy)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2020-08-09