Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, hậu quả nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Tuyên truyền pháp luật và nhân rộng các mô hình, CLB pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm

Tuyên truyền pháp luật và nhân rộng các mô hình, CLB pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm

Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ giết người do nguyên nhân xã hội. Trong đó, có 16 vụ giết người thân trong gia đình; 6 vụ giết hàng xóm do xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống và một số vụ do mâu thuẫn bột phát; có 6 vụ do đối tượng bị bệnh tâm thần gây ra. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do: Một bộ phận người dân có tâm lý coi thường pháp luật, mạng sống của  người khác; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân còn thiếu chiều sâu, mang tính dàn trải; công tác quản lý xã hội của một số cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế, thiếu sót; cấp ủy, chính quyền một số cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn mang tính hình thức, nhiều mô hình tự quản hoạt động chưa thực sự hiệu quả, hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở còn mờ nhạt, thiếu tích cực; nhiều mâu thuẫn, xung đột âm ỉ, kéo dài nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/7/2020, yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm (Trọng tâm là Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 05/KL-TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Quyết định số 623/QĐ-TTg, ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030…), gắn với tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội nói riêng, chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.giết người do nguyên nhân xã hội nói riêng, chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng. Tại các địa phương, cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội nói riêng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tập trung giải quyết tận gốc đối với những phản ánh, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, không để bức xúc kéo dài. Chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư. Phân công, giao trách nhiệm và phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, mô hình Tổ tự quản, Tổ hòa giải ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, nhà trường… Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đặc biệt là công tác hòa giải ở cơ sở; phát huy vai trò người có uy tín trong hòa giải, giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn trong đời sống xã hội, giáo dục, quản lý thanh thiếu niên hư, quản ý các đối tượng tâm thần… nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội.

Thùy An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-10-01