Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chiều ngày 23/7/2020, dưới sự điều hành của các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 15 với các nội dung thảo luận tại hội trường, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đã có 36 đại biểu thảo luận tại tổ, 8 đại biểu tham gia phát biểu thạo luận tại hội trường, các ý kiến đã tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề chính: Các giải pháp cụ thể để tăng thu ngân sách địa phương, giải ngân nguồn vốn đầu tư; việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư, giải quyết các giấy tờ, thủ tục hành chính cho người dân và giải quyết các vấn đề về khó khăn trong sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; việc bố trí nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch Covid–19 trong thời gian tới và việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua 30 Nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035; Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng kế hoạch, vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về bãi bỏ một số nội dung tại các nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức CT-XH ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc đổi tên xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) năm 2020; Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định bổ sung các danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí; Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ để thực hiện dự án xây dựng công trình cột ăng ten, trạm tiếp sóng Đài PT-TH huyện Mai Châu; các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 30 Nghị quyết quan trọng

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong những tháng còn lại của năm 2020, tỉnh ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn và cũng cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, BTV Tỉnh ủy, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn ngân sách nhà nước; tiếp tục rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2020-08-09