Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

6 tháng đầu năm có 19/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra
Ngày 22/7/2020, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
 
Báo cáo nêu rõ: Sáu tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính giảm 6,51% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3%; công nghiệp - xây dựng giảm 14,36% (trong đó, công nghiệp giảm 18,45%); dịch vụ giảm 2,51%; thuế sản phẩm tăng 0,03%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,25%; công nghiệp - xây dựng 38,72%; dịch vụ 33,73%; thuế sản phẩm 5,31%. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 4,06% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 67 nghìn ha, bằng 101,9% so với kế hoạch. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và phát triển rừng được quan tâm; đã trồng được trên 200 nghìn cây phân tán và cây ăn quả các loại phục vụ tết trồng cây và trên 3,5 nghìn ha rừng tập trung; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 51,5%. Toàn tỉnh có 2,7 nghìn ha diện tích mặt nước và trên 4,6 nghìn lồng nuôi cá. Sản lượng thu hoạch ước đạt 5,4 nghìn tấn. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 53/131 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã đạt 15,03 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 19.800 tỷ đồng, tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước, bằng 46,04% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 16.485 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 43,75% kế hoạch năm, đây là mức tăng thấp nhất trong thời gian qua. Giá trị xuất khẩu ước đạt 371,9 triệu USD, giảm 4,95% so với cùng kỳ năm trước, bằng 36,02% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 301,7 triệu USD, tăng 0,96% so với cùng kỳ năm trước, bằng 34,48% kế hoạch năm. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hoà Bình ước đạt 1,2 triệu lượt khách, bằng 65% so với cùng kỳ năm trước, bằng 34% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 750 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 30% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.643,7 tỷ đồng, bằng 37% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 33% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.858,6 tỷ đồng, bằng 55% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 53% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác giáo dục, đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh. Triển khai các biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19; rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học kỳ II năm học 2019-2020 theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế của đơn vị, bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình giáo dục. Thực hiện tốt hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chế độ thường trực 24/24; đã triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân, xác minh các trường hợp khai báo trên ứng dụng NCOVI và hệ thống giám sát dịch bệnh Covid-19. Trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở tiếp tục tạm dừng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đông người, đồng thời điều chỉnh thời gian tổ chức tổ chức các giải thể thao nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đón khách du lịch quay trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Về lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có trên 1.000 lao động được tư vấn và giới thiệu việc làm; giải quyết việc làm trong nước cho 5.000 lao động, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước, bằng 31% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động được 36 người. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả khá. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; các chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần đối với người có công đảm bảo được giải quyết kịp thời. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo; rà soát, lập danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đã tiến hành chi trả cho 22.745 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 34,117 tỷ đồng và 216.788 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 162,59 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, UBND tỉnh đề ra các giai pháp như: Về thu ngân sách Nhà nước, cần tăng cường công tác quản lý thu và thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo cơ quan thuế và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thuế trên địa bàn, phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm nguồn thu, tổng hợp chi tiết và báo cáo kịp thời tiến độ thu ngân sách, các khoản nợ thuế, xác định nguyên nhân nợ đọng để có phương hướng lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác. Tập trung thực hiện khai thác các khoản thu từ đất để nhằm hoàn thành vượt dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2020, bù hụt thu cho các khoản thu khác. Về chi ngân sách Nhà nước, cần thường xuyên rà soát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiến độ giải ngân đảm bảo theo kế hoạch, hạn chế thấp nhất trường hợp phải chuyển nguồn sang năm sau. Việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. Trong trường hợp hụt thu lớn so với dự toán, ngân sách các cấp phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp; đồng thời, thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm các nhiệm vụ chi tương ứng với số hụt thu… Các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 54%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2020-11-27