Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác khoa giáo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh
Công tác khoa giáo của Đảng bao gồm các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ và môi trường; y tế; thể dục thể thao; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân... Đây là các lĩnh vực có vị trí quan trọng, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội, với đời sống tinh thần, trí tuệ, sự phát triển toàn diện của con người và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của xã hội. Vì vậy Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo đến công tác khoa giáo.
Mía nuôi cấy mô cho mẫu mã đẹp, chất lượng mía tím thương phẩm vượt trội so với giống cũ đang được bà con ưu tiên lựa chọn đưa vào sản xuất

Mía nuôi cấy mô cho mẫu mã đẹp, chất lượng mía tím thương phẩm vượt trội so với giống cũ đang được bà con ưu tiên lựa chọn đưa vào sản xuất

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ban hành nhiều chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, đề án trên lĩnh vực khoa giáo. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác khoa giáo được thực hiện thường xuyên. Thông qua đó đã đánh giá được công tác tổ chức, quán triệt các nội dung cơ bản trong văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; những kết quả đạt được, phát hiện kịp thời những hạn chế, yếu kém và từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để khắc phục.

Công tác triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo từng bước đổi mới. Hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các đơn vị khối khoa giáo tiếp tục được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị khối khoa giáo xây dựng Quy chế phối hợp từ năm 2006; 100% Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã triển khai ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị khối khoa giáo. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác phối hợp để cùng triển khai thực hiện. Nhờ vậy công tác phối hợp ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh, những năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các ngành trong khối ký kết quy chế, hợp đồng tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực: Phối hợp với Sở Y tế tỉnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên; tuyên truyền về chính sách dân số -KHHGĐ. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tuyên truyền chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế …

Nhờ vậy, các lĩnh vực khoa giáo của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực: Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định và có chuyển biến tích cực. Tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Toàn tỉnh có 279 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia, đạt 53,04%. Cơ sở vật chất, trường lớp học được quan tâm đầu tư xây dựng. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở tiếp tục được nâng lên. Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn của giáo dục mầm non đạt 99,5% và 100% đối với giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX và GDCN.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh được huyện quan tâm chỉ đạo, mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra. Ngành Y tế đã tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác phòng chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch, nhiều năm liền không để dịch xảy ra diện rộng. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Cuối năm 2019 toàn tỉnh đạt tỷ lệ 8,8 bác sỹ/1 vạn dân; 26 giường bệnh/1 vạn dân, có 160/210 trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế luôn duy trì trên 90% dân số.

Hoạt động khoa học và công nghệ chuyển mạnh sang thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng, góp phần tích cực vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, xã hội; việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - lịch sử, truyền thống cách mạng đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình; giới thiệu những tiềm năng phát triển của mảnh đất Hòa Bình. Đến nay, việc ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực: xây dựng được vùng cam Cao Phong có bộ giống chất lượng tốt, năng suất cao với diện tích trên 2.000 ha; phát triển được một số vùng sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: rau su su, quýt, bưởi đỏ, bưởi da xanh (Tân Lạc), quả Lặc Lày (Lương Sơn), nhãn (Kim Bôi)…; phục tráng và đưa vào sản xuất thành công một số giống ngô có khả năng chịu hạn như: VN9860, LVN99, MB69, MB61, NK54…phục vụ cho phát triển nông nghiệp tại các huyện vùng cao...

Phong trào thể dục, thể thao không ngừng phát triển. Số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 32,2%; số hộ gia đình thể thao đạt 24,5%; các môn thể thao trọng điểm, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng thể thao được đầu tư. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm dần qua các năm, thể trạng trẻ được cải thiện; trẻ em thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo của tỉnh đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài: chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền; phân luồng học sinh, tuyển sinh dạy nghề đạt thấp; chất lượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa theo kịp yêu cầu; việc nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học trong sản xuất, đời sống chưa được đẩy mạnh; nhiều chỉ tiêu về dân số còn thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước (tỷ lệ sinh con thứ 3+, mất cân bằng giới tính khi sinh, tuổi thọ bình quân…)

Để tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo cần tiếp tục đổi mới hoạt động, đưa công tác khoa giáo đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu sắc nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; bám sát các nghị quyết của Đảng và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện; chú trọng đúng mức công tác định hướng, thẩm định, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, đổi mới nội dung và phương pháp phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các đơn vị trong khối khoa giáo,

Thứ ba, tạo chuyển biến quan trọng trong việc hướng công tác khoa giáo về cơ sở, hướng hoạt động vào thực tiễn của địa phương để khơi dậy các nhân tố tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ tư, thường xuyên củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ làm công tác tham mưu về lĩnh vực khoa giáo ở Ban tuyên giáo các cấp, nhất là đối với Ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo các cấp. Cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cần nâng cao trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực khoa giáo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàng Thúy (BTGTU)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-09-30