Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 47 tỷ đồng khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” tại tỉnh
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 267/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” tại tỉnh Hòa Bình.
Đoàn cán bộ nước bạn Lào thăm di tích "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào" tại Hòa Bình

Đoàn cán bộ nước bạn Lào thăm di tích "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào" tại Hòa Bình

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 47,127 tỷ đồng. Chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 2016 - 2020 tổng mức đầu tư là 23 tỷ đồng; trong đó, từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 là 18 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020 mức đầu tư là 24,127 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

HĐND tỉnh cũng giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý dự án. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai dự án, tránh để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2020-09-30