Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Lương Sơn làm tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020
Trong những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm. Trong 5 năm, giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động/năm (đạt so với Nghị quyết đề ra); số lao động nông nghiệp/tổng lao động xã hội đạt 39,8% (chỉ tiêu NQ dưới 40%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, trong đó có chứng chỉ, bằng cấp đạt 56% (chỉ tiêu Nghị quyết là 65 và 55,5%).Thực hiện các chính sách về tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), an toàn vệ sinh lao động. Tỷ lệ lao động đang làm việc tham gia BHXH đến năm 2020 đạt khoảng 44%.
 
Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020  gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất kinh doanh được thực hiện có hiệu quả, trong 5 năm, đã có 1.698 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,73% năm 2015 xuống còn 2,57% năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,03%.

Truyên truyền, vận động người dân tham gia Chương trình BHYT toàn dân; thực hiện đầy đủ chính sách mua BHYT theo chủ trương của Chính phủ cho các đối tượng; dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92%.

Thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và gia đình chính sách, Trong 5 năm đã triển khai sửa chữa và xây mới cho 121 nhà cho hộ người có công, kinh phí 3.310 triệu đồng (trong đó xây mới 28 nhà, sửa chữa 83 nhà); từ nguồn vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân xây mới và sửa chữa 10 nhà tình nghĩa cho người có công; tặng 32 sổ tiết kiệm, trị giá 69,2 triệu đồng cho các đối tượng; dịp tết Nguyên đán hàng năm tặng khoảng 4.700 xuất quà với số tiền 950 triệu đồng; tổ chức cho trên 200 lượt người đi điều dưỡng/năm. Đầu tư xây dựng mới và tu sửa các công trình Đài tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sỹ thể hiện sự tri ân đối với những người có công với nước, các gia đình đối tượng chính sách.

Thực hiện tốt việc xem xét giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng xã hội, chi đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; chăm lo thực hiện chính sách đối với người có công; tích cực vận động ủng hộ xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong 5 năm đã vận động được 1.452,1 triệu đồng (trong đó nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương ủng hộ 1 tỷ đồng) để tổ chức chăm lo tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách nhân dịp Lễ, Tết, 27/7; tổ chức tu sửa, cải tạo, nâng cấp và xây mới các công trình nhà bia ghi tên Liệt sỹ xã: Nhuận Trạch, Hợp Châu, Cư Yên, Tân Thành, Long Sơn với tổng trị giá 1.179,0 triệu đồng. Xây dựng nhà ở mới cho 03 hộ gia đình chính sách, tu sửa 01 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 140 triệu đồng...

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được quan tâm, đã có 10 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em ( đạt 100%). Làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nghiện các chất ma túy.

Có thể nói giai đoạn 2015-2020 công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, văn hóa- xã hội có sự tiến bộ và phát triển, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Nguyễn Dung (Huyện ủy Lương Sơn)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-10-29