Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”
Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và Thông báo kết luận số 27-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW, lãnh đạo BHXH tỉnh Hòa Bình chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng của công chức, viên chức và lao động hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
 
Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS góp phần chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về vai trò, vị trí và ý nghĩa khi tham gia BHYT; Thực hiện cấp thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS nhanh chóng, kịp thời. Chất lượng khám chữa bệnh nâng lên, quyền lợi người có thẻ BHYT được quan tâm, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV/AIDS và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Vì vậy mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ KCB BHYT có chuyển biến rõ rệt.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS luôn được Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh Hòa Bình đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; công tác quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống HIV/AIDS đã được các chi bộ, phòng Nghiệp vụ, BHXH huyện tiến hành nghiêm túc, kịp thời; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng ý thức chính trị và nhận thức về phòng chống HIV/AIDS cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng được quan tâm và đạt kết quả tốt; hầu hết công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc BHXH Hòa Bình có nhận thức sâu sắc về hậu quả nghiêm trọng do HIV/AIDS gây ra.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hòa Bình luôn chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bưu điện tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh… tổ chức triển khai các hình thức tuyên truyền đa dạng như: Phát tờ bướm, treo băng rôn, panô, áp phích, xe tuyên truyền lưu động, các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, phát thanh - truyền hình, trên các báo viết, báo điện tử, phim phóng sự, tọa đàm, trao đổi…Từ đó nâng cao nhận thức cho người bệnh, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng, cách thức tham gia và quyền lợi được hưởng khi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Trên cơ sở danh sách của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội gửi sang, BHXH tỉnh Hòa Bình thực hiện cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời cho bệnh nhân HIV/AIDS. Tính đến tháng 6/2020, số người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT là 345 người, quyền lợi của người tham gia BHYT nhiễm HIV/AIDS và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS theo quy định của pháp luật  được đảm bảo. BHXH tỉnh Hòa Bình đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT cho người bệnh HIV/AIDS đối với 05 cơ sở y tế là Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tâm y tế huyện Mai Châu và Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn, Trung tâm y tế huyện Kim Bôi, Trung tâm y tế huyện Lương Sơn.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người; Đổi mới nội dung, phương pháp công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi của người nhiễm HIV/AIDS khi tham gia BHYT; Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền đưa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bảo An


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2020-08-11