Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn (cũ) triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi. Đảng bộ luôn nhận thức sự được sự quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy (cũ); các chi đảng bộ trực thuộc luôn nỗ lực, cố gắng; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
BTV Thành ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể lần II, nhiệm kỳ 2020-2025.

BTV Thành ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể lần II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình. Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sát nhập Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn (cũ).

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên cùng tập thể các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác phối hợp, tham mưu, triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, từng bước đổi mới cách thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 10/12 chỉ tiêu đề ra, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết. Tiếp nhận 56 đơn thư kiến nghị, tố cáo, đã xử lý 3 đơn và chuyển 38 đơn có đủ cơ sở đến Đảng ủy và cơ quan chuyên môn để giải quyết theo thẩm quyền. Thành phố đã triển khai và thực hiện hiệu quả 454 mô hình “Dân vận khéo” và 210 mô hình tự quản. tổ chức 24 hội nghị, tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và nhân dân. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để chuyển đến các cấp, các ngành xem xét.

Tổng số đảng viên của Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố sau sáp nhập đến nay là 92 đồng chí, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã bồi dưỡng, kết nạp được 13 đồng chí đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tích cực, đồng thời uốn nắn, định hướng góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo quy chế hoạt động giữ vững nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đến nay, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đã thành công Đại hội tại 12 chi bộ trực thuộc, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, đúng định hướng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Xây dựng Nghị quyết và chương trình hành động với các giải pháp cụ thể đối với các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Quy trình về công tác nhân sự giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ Cơ quan được thực hiện đúng nguyên tắc, tiến hành các bước, bảo đảm dân chủ, đoàn kết nhất trí của tập thể.

Trong nhiệm kỳ tới, BCH Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố xác định mục tiêu cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy trí tuệ, của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt vai trò nêu gương, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cả Nhà nước. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác, hoành thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đề các chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu 100% các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; phấn đấu 100% đảng viên trong tổ chức hoàn thành nhiệm vụ; bồi dưỡng kết nạp từ 3 quần chúng trở lên vào Đảng và giữ danh hiệu cơ quan văn hóa. Căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019, trên tinh thần đoàn kết- dân chủ- trách nhiệm, Đảng bộ đã bầu ra 10 đồng chí vào BCH Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể lần II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kim Quý (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2020-08-06