Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Ngày 02/7/2020, tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQ T.Ư 3 khóa X và các văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó cấp ủy các chi, đảng bộ trong khối, người đứng đầu cấp ủy gương mẫu thực hiện và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự kiểm tra nội bộ để phát hiện, ngăn ngừa các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xác định kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Công tác "tự phê bình và phê bình", "tự soi, tự sửa" đã được các cấp ủy coi là công việc thường xuyên tại các cuộc họp; thẳng thắn trong phát biểu ý kiến đóng góp, qua đó đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác.

Các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kết quả thực hiện NQ T.Ư 3 khóa X của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thời gian qua. Qua trao đổi, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đề nghị Tỉnh ủy tổ chức các lớp tập huấn  nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức tham mưu trong lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  trong triển khai thực hiện NQ T.Ư 3 khóa X và chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai công tác đấu tranh phòng, chống  tham nhũng, lãnh phí, đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động ký quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thu Hường


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2020-08-11