Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2020
6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo BCĐ phối hợp tuyên truyền và các cơ quan phối hợp tuyên truyền, các Bộ phận tuyên truyền của UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp uỷ và UBKT cấp trên và của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỳ luật Đảng gắn với đại hội Đảng bộ các cấp đến các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền những kết quả trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh ngay từ những ngày đầu năm 2020; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Phối hợp với Tạp chí Kiểm tra của UBKT Trung ương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng sáu tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trên ấn phẩm Tạp chí Kiểm tra và Trang Thông tin điện tử của UBKT Trung ương, đã kịp thời đưa 02 bài, 03 tin, 03 ảnh về hoạt động kiểm tra giám sát trong đó có bài viết của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy về “Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KTGS” .

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình bám sát vào Kế hoạch 26- KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 65- KH/UBKTTU, ngày 18/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020 để định hướng cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tuyên truyền các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. đặc biệt tập công tác tuyên truyền hoạt động kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của đảng, sáu tháng đầu năm 2020 đã đăng tải 12 tin, bài tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; thông tin các kỳ họp 21,22,23, 24, 25 của UBKT tỉnh ủy trên Bản “Thông tin sinh hoạt chi bộ” hàng tháng, với số lượng 5.000 cuốn/số. Chuyên mục tuyên truyền, đăng tải 22 tin bài về công tác kiểm tra, giám sát trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ đến nay đã có gần 07 triệu lượt người truy cập. Để thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho thường trực cấp uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về công tác kiểm tra, giám sát với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử...vv.

Phối hợp với Báo Hòa Bình, bám sát vào Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 65-KH/UBKTTU, ngày 18/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về Kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020 để thực hiện việc tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên ấn phẩm Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử.

Đã phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và đăng tải trên 200 tin, bài, ảnh về công tác KTGS của Đảng, trên cả 2 ấn phẩm là Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử, trong đó có bài viết của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy với nội dung: “Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT-GS ở Đảng bộ tỉnh”; duy trì Chuyên mục Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tuyên truyền những kết quả cụ thể trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân điển  hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và trả lời, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Báo Hòa Bình đã có hàng loạt tin, bài, phóng sự nổi bật về công tác KTGS của các cấp ủy Đảng, như: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh- tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Chủ động nắm chắc tình hình, kiếm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; Công tác KTGS phục vụ Đại hội Đảng các cấp…và phản ánh việc thực hiện công tác KTGS của Đảng tại các huyện, thành phố; hoạt động KTGS của các cấp ủy; tiếp tục thông tin, công khai các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối  với tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục thông tin các kỳ họp 21,22,23, 24, 25 của UBKT Tỉnh ủy; công khai các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và kỷ luật các đoàn thể chính trị đối với cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về hoạt động công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Phối hợp với các Cơ quan liên quan: Đài PTTH tỉnh đưa các tin về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm 2020; đưa tin về việc UBKT tỉnh ủy phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Hòa Bình tặng 25 xuất quà tết trị giá 500.000đ/xuất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng thóc giống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn; Phối hợp với cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin truyền thông tỉnh đăng 07 tin bài tuyên truyền về công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình và thông tin các kỳ họp 21, 22, 23, 24, 25 của UBKT Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tuyên truyền của UBKT các cấp ủy trực thuộc đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan tuyên truyền có hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng; đã tuyên truyền phổ biến đến cán bộ đảng viên và nhân dân các văn bản mới, các chỉ thị, nghị quyết, quy định quy chế về công tác KTGS; đã có trên 60 tin, bài và ảnh về công tác KTGS đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy. Chủ động tham mưu giúp UBKT huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thông cáo báo chí về nội dung các kỳ họp theo đúng Quy định số 10 - QĐ/TU, ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các quyết định kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Công văn số 358 - CV/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông qua việc phối hợp tuyên truyền chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần định hướng dư luận giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Các cơ quan phối hợp, các cộng tác viên, các bộ phận tuyên truyền của UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã có những tin, bài thu hút sự quan tâm của xã hội, phản ánh chân thực những ưu, khuyết điểm, những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh để gửi đăng trên Báo Hòa Bình, Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình và các phương tiện thông tin truyền thông ở các cơ sở… Qua đó đã thúc đẩy hầu hết các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng cuối năm, cấp uỷ, UBKT các cấp, nhất là BCĐ phối hợp, Bộ phận phối hợp tuyên truyền của UBKT các cấp cần tích cực, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời tiếp tục bám sát các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ trong việc thực hiện công tác KTGS và kỷ luật đảng. Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, kịp thời giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan hữu quan, nhất là Tạp chí Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cùng các cơ quan, tổ chức liên quan để tập trung phổ biến, tuyên truyền công tác KTGS và kỷ luật đảng. Chú trọng tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác KTGS của Đảng; Thông báo số 38-TB/TW, ngày 03/8/2017 về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về Chiến lược công tác KTGS đến năm 2020; Tuyên truyền việc thực hiện công tác KTGS phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 261-KH/TU, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Hướng dẫn số 07- HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương. Kết quả cụ thể của công tác KTGS của cấp uỷ và UBKT các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó làm rõ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, mục đích, tác dụng công tác KTGS của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng trong điều kiện, tình hình mới. Thông cáo báo chí kết quả các kỳ họp UBKT các cấp theo đúng quy định. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức, cơ quan liên quan về công tác KTGS và kỷ luật đảng; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước; công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong Ngành Kiểm tra Đảng; gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Quan tâm phát triển mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài Ngành Kiểm tra Đảng có số lượng hợp lý và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS của Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-09-30