Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Sáng 30/6/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.
 
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Giai đoạn 2011 - 2020, công tác cách hành chính (CCHC) được UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số lĩnh vực CCHC được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực, đạt hiệu quả cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân như: Thành lập được Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại ở cấp huyện, cấp xã; xây dựng Cổng dịch vụ công của tỉnh và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn theo quy định đã được khắc phục. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố để giảm đầu mối quản lý, giảm biên chế và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Đã phê duyệt được bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm đối với 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kết nối liên thông phần mềm Văn phòng điện tử từ tỉnh đến xã và Trục liên thông văn bản quốc gia. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO tại 100% UBND cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chuyển thành công ty cổ phần, công tác thu ngân sách; công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra CCHC công chức, công vụ; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh 10 năm qua. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình CCHC nhà nước. Trong đó, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng các kế hoạch, đề án CCHC giai đoạn tới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, giai đoạn 2021 - 2030 các cấp, các ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; phấn đấu cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số CCHC của tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức trực tiếp tham mưu làm công tác CCHC; phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua "Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ"; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh CCHC và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011 - 2020” gắn với thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh CCHC và nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2011 - 2020” gắn với thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh CCHC

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-09-30