Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kim Bôi: Công tác Dân vận gắn với phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện Kim Bôi có những chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Ban Dân vận huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, vận dụng linh hoạt, hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong năm “Dân vận khéo”; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên nhiều lĩnh vực như: công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư; công tác dân tộc, công tác tôn giáo; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Các cấp, các ngành trong huyện đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước hằng năm. Tổ chức tốt các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; ban hành kế hoạch, đề ra các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Năm 2019, huyện có 5 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2.345 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì, nhân rộng ra toàn huyện.

Hệ thống dân vận các cấp trong huyện đã phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nổi bật như các phong trào thi đua: Huyện Kim Bôi chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ; lao động giỏi, an toàn; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp… Đặc biệt, phong trào "Chung sức xây dựng NTM” đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong huyện. Nhiều gia đình, đoàn viên, hội viên tự nguyện hiến đất, đóng góp cơ sở vật chất, ngày công lao động góp phần xây dựng Nông thôn mới. Hiện nay, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai đúng kế hoạch, nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Tính đến hết năm 2019, bình quân mỗi xã đạt 14,7 tiêu chí; có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, 2 xã đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký về đích trước một năm so với kế hoạch…Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 45,7 tỷ đồng, vượt 20,4% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,7%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên.

Những ngày này, về với Kim Bôi, khí thế thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đang ra sức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường… Qua đó, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện lên 33,8 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 87,5 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%... Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay, góp sức đưa huyện bứt phá nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương thời gian qua sẽ tiếp tục là cơ sở, động lực để hệ thống dân vận các cấp có những đổi mới; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Thúy Nga


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2020-10-21