Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Kim Bôi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020
Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng NTM là một nội dung quan trọng, huyện Kim Bôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các xã sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của huyện.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, chất lượng nông sản được quan tâm đầu tư, tạo ra sự khang trang, từng bước hiện đại hóa nông thôn, đã xây dựng hơn 8,7 km đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa, nâng cấp 12 ngầm, cầu; kiên cố hóa 18 km kênh mương; xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 16 công trình thủy lợi (3 hồ, 12 bai, 1 đập); làm mới 10,3 km đường điện; xây dựng, sữa chữa cho 25 trường học các cấp; xây dựng mới 2 Khu thể thao xã, nâng cấp, sửa chữa 3 Khu thể thao xã; Xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 27 nhà SHCĐ, nhà văn hóa xóm; sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới 2 chợ.

Huyện Kim bôi đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách, qua đó giúp cho địa phương, người dân tiếp cận và được hưởng lợi như: Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Hỗ trợ HTX Nông nghiệp và thương mại Mường Động (xã Tú Sơn), HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy (xã Xuân Thủy), HTX Nông nghiệp xanh Kim Bôi; Chính sách giảm nghèo: Chi hỗ trợ hộ nghèo ăn tết, tổng số: 4.070 hộ x 350.000đ = 1.424.500.000đ; Tổng hợp, lập danh sach đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ dịch covid 19 cho 4.068 hộ nghèo = 15.169 khẩu số tiền 11.376,75 triệu đồng; hộ cận nghèo 5.400 hộ = 23.392 khẩu, số tiền 17.544 triệu đồng; Theo dõi vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện đã giải quyết vốn vay ưu đãi cho 396 hộ nghèo, số tiền 22.979 triệu đồng; 480 hộ cận nghèo, số tiền: 13.179 triệu đồng; 367 hộ mới thoát nghèo, số tiền 1.483 triệu đồng; 118 hộ vay nước sạch và VSMT, số tiền 1.260 triệu đồng; vốn vay giải quyết việc làm 38 dự án, số tiền 512 triệu đồng; 160 hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, số tiền 4.083 triệu đồng; 05 hộ thương nhân vùng khó khăn số tiền 240 triệu đồng; 08 hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg số tiền 200 triệu đồng; cho vay hộ DTTS theo QĐ 2085/2016/QĐ-TTg số tiền 20 triệu đồng; Phối hợp với Tổ chức Habitat và UBND xã Hợp Tiến và xã Cuối Hạ thu hồi vốn vay Dự án “Những ngôi nhà mới - Cộng đồng mới”, “Xây dựng nhà - Xây dựng cộng đồng”; triển khai, thực hiện Dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch vệ sinh của các nhóm yếu thế” tại xã Đú Sáng với mục tiêu hỗ trợ xây mới 06 căn nhà, sửa chữa 09 căn nhà, xây dựng 14 công trình nước sạch-vệ sinh cho hộ dân và 01 nhà vệ sinh cho Trường Mầm non xã Đú Sáng, Tổ chức Habitat tài trợ: 1.170.000.000VNĐ. 

Các ngành, các cấp cũng đã chủ động tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau. Các hoạt động đã góp phần tuyên truyền giáo dục hội viên, nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, nhận thức của cán bộ và Nhân dân về Chương trình xây dựng NTM đã được nâng lên, tạo được phong trào khí thế thi đua xây dựng NTM ở các xã. Các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương đặc biệt là các xã điểm, chăm lo phát triển giáo dục, y tế để từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của Nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Công tác đào tạo, tập huấn, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện xây dựng kế hoạch mở 3 lớp đào tạo, tập huấn Chương trình OCOP cho khoảng 150 học viên là cán bộ quản lý các cấp và các chủ thể tham gia chương trình OCOP; xây dựng kế hoạch mở 3 lớp đào tạo, tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới cho khoảng 150 học viên là cán bộ cấp xã, thôn/xóm; xây dựng kế hoạch mở 8 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 160 học viên là lao động nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức được 26 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 922 học viên là các hộ nông dân; Phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 15 lớp tập huấn cho 630 học viên tham gia,... Đặc biêt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác; tăng đàn gia súc, gia cầm. Ngoài ra, nguồn sự nghiệp nông thôn mới giao năm 2020, tiếp tục triển khai Đề án Cải tạo vườn tạp và thực hiện các mô hình theo chuỗi liên kết tại 16 xã trên địa bàn huyện.

Công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện: Huyện đã xây dựng kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 và triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân tiếp tục được quan tâm đầu tư, đang thực hiện chuyển tiếp 02 công trình (công trình NSH các xóm Gò Đầm, Dảnh, Chiềng, xã Vĩnh Đồng; công trình NSH xóm Vố, xã Kim Bôi), xây dựng mới 01 công trình nước sạch tại xã Vĩnh Đồng (công trình NSH xóm Đoàn Kết), hiện có 23 công trình nước sạch đang hoạt động, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn chung của cả huyện đạt 95%; Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trên toàn huyện đạt 65%; Duy trì hoạt động 08 Bãi thu gom rác thải và 12 điểm thu gom rác thải tại các xã: Tú Sơn, Nam Thượng, Đông Bắc, Xuân Thủy, Hùng Sơn, Vĩnh Tiến, Kim Lập, Sào Báy, thị trấn Bo do Hợp tác xã dịch vụ môi trường Sơn Hà hợp đồng thu gom. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình “Ngày thứ 7 nông thôn mới” tại các thôn, xóm để trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường đường; khơi thông cống rãnh, thu dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp...

Hệ thống chính trị xã hội khu vực nông thôn luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, thôn/xóm điều hành và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ở nông thôn; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn về mọi mặt theo đúng quy định; có 27/27 xã có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh, tổ Quốc gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh. Đến hết tháng 5/2020, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 14,1 tiêu chí/xã. Cụ thể: Số xã đạt chuẩn NTM: 3 xã (các xã: Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng); Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 01 xã;  Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 12 xã; Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Bên cạnh đó, Kim Bôi tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, ưu tiên hàng hóa chủ lực, xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và bảo vệ môi trường. Năm 2020, huyện đăng ký 4 sản phẩm mới, sản phẩm Mật ong xã Hợp Tiến, sản phẩm Nhãn Sơn Thủy, sản phẩm Tinh dầu sả HTX Dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ, xã Hùng Sơn; Sản phẩm Cam, bưởi HTX Nông nghiệp và Thương mại Mường Động, xã Tú Sơn. Các sản phẩm thuộc 03 nhóm ngành hàng tham gia chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình, phòng Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, tư vấn để xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong năm 2020.

Thu Hường


in Quay trở lại