Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 26/6/2020, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Lương Sơn về công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị, có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng và một số sở, ngành chức năng.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đến nay, huyện Lương Sơn đã cơ quan hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8/2020. Tổng hợp ý kiến báo cáo thẩm tra của Văn phòng Tỉnh ủy và ý kiến của các đại biểu, hội nghị thống nhất cho rằng: Việc chuẩn bị các nội dung đại hội bao gồm các dự thảo báo cáo và các tài liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, sát với tình hình thực tế địa phương, thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ trong Đảng và Nhân dân. Các dự thảo văn kiện cơ bản bảo đảm yêu cầu về thể thức, kỹ thuật theo các quy định về văn bản của của Đảng, bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thể hiện rõ ý chí, khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong toàn huyện. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm, độ che phủ rừng và tỷ lệ kết nạp đảng viên mới.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, huyện Lương Sơn được xác định là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh vì vậy các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới phải được xây dựng thống nhất và cao hơn với chỉ tiêu chung của tỉnh và phải có giải pháp, chương trình hành động mang tính khả thi cao để thực hiện. Trong đó chú trọng tới công tác quy hoạch, lấy phát triển đô thị, công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường là trọng tâm; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao BCH, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ kỹ lưỡng, khẩn trương và nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW.  Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã đạt được kết quả quan trọng, nhất là trong xây dựng NTM, phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, cải thiện chất lượng giáo dục, y tế… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: BCH, BTV Huyện ủy Lương Sơn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầy đủ, sâu sắc hơn. Huyện Lương Sơn đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, vì vậy các chỉ tiêu, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới cần được xây dựng bám sát chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, thống nhất, đồng thời cao hơn mức trung bình của tỉnh, cụ thể là chỉ tiêu về phát triển đô thị, công nghiệp, ngân sách, đặc biệt quan tâm phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai, giải quyết tốt vấn đề môi trường và các vấn đề xã hội… Bên cạnh đó, huyện cần xây dựng các kịch bản chi tiết để tổ chức đại hội thành công, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, cổ vũ toàn Đảng bộ và Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình trong công tác nhân sự, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ đức, đủ tài, có uy tín, có khả năng quy tụ, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Lương Sơn thực sự trở thành vùng trọng điểm kinh tế, tạo sức lan tỏa về KT-XH của tỉnh.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 52%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-12-01