Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh
Chiều 23/6/2020, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt Kế hoạch số 325-KH/QU ngày 19/9/2017 của Đảng uỷ Quân khu 3; Kế hoạch số 72 -KH/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo 05/05 Đảng ủy trực thuộc và 10/10 Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua Kế hoạch số 177-KH/ĐU, ngày 05/4/2017 của Đảng ủy. Chỉ đạo các chi, đảng bộ quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW đến 100% tổ chức đảng và đảng viên; phổ biến, tuyên truyền thông qua tập huấn hằng năm với 04 lần cho 415 lượt cán bộ chủ chốt, đồng thời gắn việc tuyên truyền với chương trình học tập tại của các cơ quan, đơn vị cho trên 2.456 lượt cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền trên đài phát thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị trên 300 lần.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện, Thành ủy kiểm tra 06 tổ chức Đảng, 18 cấp ủy viên; giám sát 4 tổ chức Đảng, 16 cấp ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp kiểm tra và tiến hành kiểm tra 07 tổ chức Đảng với nội dung về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng. Phối hợp giám sát 03 tổ chức Đảng với nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; giám sát các đồng chí cấp ủy viên về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Phục vụ 04 cuộc kiểm tra, giám của cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng và các mặt công tác được giao nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị để uốn nắn. Thanh tra quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì tiến hành 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch trên các mặt công tác đối với 12 cơ quan, đơn vị; thông qua các cuộc thanh tra đã giúp các cơ quan, đơn vị thấy được điểm tích cực, hạn chế để có biện pháp khắc phục điểm hạn chế và phát huy điểm tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có chất lượng tốt hơn. Phục vụ 06 cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra quốc phòng Quân khu 3 về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; công tác giải quyết đơn khiếu nại; công tác quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đinh Quốc Liêm đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục thực hiện tốt NQ T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai kịp thời các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Quân khu III về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị.

Thu Hường


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2021-08-01