Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh
Chiều 24/6/2020, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Quán triệt triển khai nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy và của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình. Chỉ đạo xây dựng quy chế tiếp công dân và quy trình tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; quy trình tiếp nhận đơn khởi kiện, xử lý và thụ lý đơn khởi kiện tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, qua kiểm tra chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng phí.

Qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các đơn vị tại cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh và cơ quan Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, giải quyết xét xử các loại án; tập trung kiểm tra chuyên đề về án treo, án tạm định chỉ, án quá hạn và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế và đạo đức công vụ,… Hằng năm đã thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng; qua công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, chưa phát hiện có tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đã thụ lý và xét xử các vụ án về tham nhũng, chức vụ: Án sơ thẩm: 04 vụ/13 bị cáo; Án phúc thẩm: 01 vụ/ 04 bị cáo. Việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo các hành vi tham nhũng: Thời gian qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý, giải quyết 35/35 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp; 15/15 đơn liên quan đến phẩm chất cán bộ (03 đơn thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân tỉnh, 12 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân các huyện, thành phố). Quá trình giải quyết đơn nhận thấy đa phần là thiếu căn cứ và nặc danh; các đơn liên quan đến lĩnh vực tư pháp đều được giải quyết thỏa đáng, không có đơn tái khiếu, kéo dài, không có đơn tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đinh Quốc Liêm đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai, phổ biến kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình. Đã cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tòa án nhân dân tối cao thành các nội quy, quy chế hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ kịp thời phát hiện những biểu hiện sai phạm, tiêu cực để uốn nắn, chấn chỉnh; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám sát, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế để đề ra giải pháp khắc phục, xử lý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Hường


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2021-08-01