Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6
Chiều ngày 24/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, TT HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6, cho ý kiến bước đầu vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI.
 
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Cho ý kiến bước đầu vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI, các đồng chí TT HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với mốc thời gian diễn ra kỳ họp trong 02 ngày, từ 14-15/7/2020. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận về các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, TT HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, nhóm các báo cáo của UBND tỉnh. Trong đó tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; tình hình thu chi ngân sách; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVI... Tại kỳ họp tới, dự kiến xem xét, thông qua 21 nghị quyết về phát triển KT-XH địa phương.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm 02 UV UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh UV UBND tỉnh đối với 4 giám đốc các sở, ngành; xem xét miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; cho thôi đại biểu HĐND tỉnh đối với 01 đại biểu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa XVI; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; báo cáo tóm tắt và dự thảo Nghị quyết của Đoàn giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp vào một số dự thảo tờ trình về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị xem xét, cân nhắc kỹ tính khả thi của các dự án được đề xuất triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhất trí với các ý kiến đóng góp; thống nhất về chương trình, nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung văn bản, báo cáo; Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị tốt công tác phục vụ cho kỳ họp. Việc hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết cần phải có trách nhiệm cao, có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, xem xét, tính toán lại các số liệu cho hợp lý và khớp với các cơ quan chuyên môn khác nhau.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại