Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng 22/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị

Hội nghị thống nhất đánh giá, việc chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bao gồm dự thảo các văn kiện và các tài liệu phục vụ đại hội) được chuẩn bị công phu, nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2020 của Quân sự Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; Hướng dẫn số 5818/HD-CT, ngày 01/11/2019 của Cục Chính trị Quân khu 3 hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Các dự thảo văn kiện đã cơ bản đảm bảo yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định về ban hành văn bản của Đảng, bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng chương trình đại hội cần xây dựng bảo đảm khoa học, logic, trình tự theo quy định; đề nghị nghiên cứu, cân nhắc bổ sung chủ đề đại hội; rà soát, điều chỉnh đảm bảo dung lượng báo cáo cân đối, hợp lý giữa nội dung đánh giá kết quả và nhiệm vụ giải pháp; bổ sung một số kết quả nổi bật của Đảng ủy Quân sự trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; các số liệu nêu trong báo cáo và phụ lục kèm theo cần có sự so sánh với nhiệm kỳ trước để đánh giá sát, đúng việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; điều chỉnh các nhóm chỉ tiêu chủ yếu cần thể hiện rõ nhóm chỉ tiêu thực hiện hằng năm, nhóm chỉ tiêu bình quân cả nhiệm kỳ và chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ; nghiên cứu, đề ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần được ưu tiên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo; báo cáo kiểm điểm cần kiểm điểm sâu hơn về sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, tránh trùng lắp với báo cáo chính trị; điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội; việc chuẩn bị các nội dung cần có kịch bản cụ thể, chi tiết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV được tổ chức từ ngày 6/7 - 8/7/2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo chặt chẽ, tập trung dân chủ, thống nhất đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện văn kiện và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, trong đó làm rõ thêm, nổi bật được kết quả, thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị tốt phương án nhân sự bảo đảm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu hướng dẫn, nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình tổ chức đại hội hợp lý cả về thời gian và cách thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội thành công.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại