Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Chiều 18/6/2020, đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát 03 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu kết luận Giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu kết luận Giám sát

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Cụ thể hóa Chỉ thị số 31-CT/TU bằng việc ban hành các văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về quy chế dân chủ của các cấp về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện hiệu quả những quy định của Đảng, Nhà nước trong các hoạt động, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật được nâng lên; quyền làm chủ của Nhân dân được tôn trọng. Những nơi thực hiện tốt QCDC đã tạo sự thay đổi rõ rệt trong các hoạt động của chính quyền các cấp, các quyết định của bộ máy chính quyền sát thực tế, phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được coi trọng. Ý thức tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng nâng lên. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp giảm, việc xử lý, giải quyết đơn được chú trọng ngay tại cơ sở, không để kéo dài. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí nơi tiếp công dân và cán bộ tiếp công dân, định kỳ tổ chức tiếp công dân theo quy định. Các tầng lớp Nhân dân đã tự nguyện góp vốn, công sức, hiến đất để xây dựng các công trình góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC mà Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn trong tham mưu, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Gắn thực hiện QCDC với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển KT-XH, cải cách hành chính. Nâng cao năng lực của chính quyền địa phương trong việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện QCDC. Tăng cường thực hiện tiếp công dân và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý cho cán bộ, đảng viên và trước khi xây dựng các chủ trương, chính sách. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để UB MTTQ các cấp, các đoàn thể và Nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện QCDC.

Thúy Nga


 
in Quay trở lại