Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS
Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm trong tình hình mới ngày càng sâu sắc hơn, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, sát với định hướng của Ban Chỉ đạo 09 tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị gắn với tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý và ngày toàn dân phòng chống ma tuý. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thường xuyên đăng tải các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời tuyên truyền các nội dung về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đưa tin về các vụ án, tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tai, tệ nạn xã hội trong cán bộ, công chức và công nhân lao động; với các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong giới, hội và học sinh, sinh viên, trong tôn giáo, dân tộc. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đăng tải tin, bài tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên Bản  tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng, với số lượng  25.000 cuốn. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, đăng tải gần 150 tin bài về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ.

Cụ thể, tổ chức định hướng thông tin và cung cấp tài liệu tại các hội nghị báo cáo viên định kỳ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh là 1.122 đồng chí, trong đó: Báo cáo viên Trung ương là 05 đồng chí, báo cáo viên cấp tỉnh 50 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện 287 đồng chí và tuyên truyền viên là 780 đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh đã tổ chức được gần 1.500 buổi thông tin thời sự, chính sách gắn với tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội xung quanh việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới; vấn đề đền bù trong giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, các công trình công cộng; công tác khám chữa bệnh; ô nhiễm môi trường, những vấn đề nổi cộm, phát sinh, kịp thời tổng hợp báo cáo cấp uỷ, không để xảy ra “Điểm nóng” trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, định hướng cho Nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, gây mất trật tự an ninh xã hội của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình xây dựng, duy trì tốt chuyên trang,  chuyên mục tuyên truyền, lồng ghép với nhiều chương trình phù hợp như chuyên mục “Vì an ninh tổ quốc” “An ninh Hòa Bình”, chuyên trang “An ninh trật tự” Quốc phòng toàn dân, tin, bài, phóng sự…Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền, cổ động trực quan trên pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử… Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan; đôn đốc, thẩm định, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2021-08-01