Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giai đoạn 2015 – 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 284 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 47.965,2 tỷ đồng
Giai đoạn 2015 – 2020, kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm đạt 8,7%, gấp 1,3 lần so với mức trung bình toàn quốc (6,64%/năm); quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt khoảng 54.832 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45,3%, dịch vụ chiếm 30,2%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,6%, thuế sản phẩm 4,9%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 64 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc và bằng khoảng 90% GDP bình quân đầu người của cả nước.

Cụ thể, đến năm 2020, thu ngân sách nhà  nước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; chất lượng thu ngân sách nhà  nước tăng, tỷ lệ thu điều tiết được hưởng theo phân cấp so với chi cân đối ngân sách địa phương chiếm 42%, gấp 1,2 lần so với năm 2015 (36%), tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà  nước đạt 9,12% GRDP, gấp 1,3 lần so với năm 2015; thu ngân sách nhà  nước bình quân đầu người năm 2020 tăng gấp 2,04 lần so với năm 2015, gấp 1,36 lần bình quân chung cả nước. Chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ và ngày càng hiệu quả, tập trung cho những công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 đạt 59.007 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 11.801 tỷ đồng, năm 2020, dự toán chi ngân sách địa phương đạt 12.996 tỷ đồng, gấp 1,42 lần so với năm 2015.

Các cấp, các ngành đã sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hằng năm chiếm 35% trong GRDP; Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội chuyển dịch tích cực, tỷ trọng đầu tư từ khu vực tư nhân tăng khá. Thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh, điển hình như Tập đoàn FLC, Tập đoàn T&T,…; trong 5 năm đã thu hút được 284 dự án đầu tư (trong đó có 17 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 47.965,2 tỷ đồng (vốn đầu tư trong nước khoảng 41.624,05 tỷ đồng, vốn FDI khoảng 275,703 triệu USD).

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Đến năm 2020, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã tăng gấp 2 lần  so với năm 2015, đạt mốc 3.800 doanh nghiệp và 360 hợp tác xã. Thành phần kinh tế tư nhân tăng nhanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.  Cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và nhân dân được các cấp, các ngành huy động bằng nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội với tổng vốn đầu tư khoảng 80.200 tỷ đồng; trong đó, một số công trình trọng điểm đã đầu được tư xây dựng như Đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình; Quảng trường Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3, cầu Hòa Bình 2, đường tỉnh 435, hồ Cánh Tạng,… và chuẩn bị đầu tư nhiều dự án công trình quan trọng như: Dự án kết nối giao thông và thủy lợi Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia; Cầu Hòa Bình 4; Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến xã Dân chủ kết nối với QL6; đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) theo hình thức đối tác công tư là nhân tố tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh luôn được cải thiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Tỉnh Hòa Bình đứng thứ 48, vươn lên tốp khá, với 63,84 điểm, là cơ sở để tỉnh thu hút ngày càng nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2020-10-20