Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh họp đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Ngày 16/6/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh tổ chức Họp đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh và đề ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020; cho ý kiến vào dự kiến nội dung tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, TP.
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC và một số tiêu chí, lĩnh vực chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp trong CCHC năm 2018, được khắc phục kịp thời và đạt trong năm 2019, nhất là những tiêu chí như: Thực hiện các sáng kiến, giải pháp mới về CCHC đạt hiệu quả; phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; bổ nhiệm cán bộ quản lý đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; phát sinh hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Điểm đánh giá qua các tài liệu kiểm chứng năm 2019 tăng 14,2% so với năm 2018; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học đối với lãnh đạo, quản lý của tỉnh và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cũng tăng đáng kể so với năm 2018. Cụ thể: Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh tăng 4,5% so với năm 2018; 06 lĩnh vực, tiêu chí có sự cải thiện đáng kể về chỉ số so với năm 2018; kết quả đánh giá qua tài liệu kiểm và kết quả khảo sát người dân, doanh nghiệp, lãnh đạo, quản lý đều tăng so với năm 2018, trong đó kết quả đánh giá qua tài liệu kiểm chứng tăng cao nhất. Công tác chỉ đạo, điều hành đạt 87,27%, tăng 23,38% so với năm 2018; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 88,25%, tăng 4,39% so với năm 2018; cải cách thủ tục hành chính đạt 92,86%, tăng 6,54% so với năm 2018; Cải cách tổ chức bộ máy đạt 71,61%, giảm 0,83% so với năm 2018; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 79,37%, tăng 23,81% so với năm 2018; cải cách tài chính công đạt 75,57%, giảm 1,53%; hiện đại hóa hành chính đạt 81,03%, tăng 16,67%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những mặt hạn chế, chưa đạt được như: Chưa đưa được 14 TTHC hoặc nhóm TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp xã; Trang thông tin điện tử của Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương và huyện Yên Thủy chưa kịp thời cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Cổng Dịch vụ công của tỉnh, chưa cập nhật đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chưa thực hiện được việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, để giảm số lượng cấp phó các phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; Số doanh nghiệp được thành lập mới năm 2019 không tăng so với năm 2018; Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp không tăng so với năm 2018; Không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào dự kiến nội dung tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên Trang TTĐT của các ngành, địa phương; Sở Nội vụ xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức tổ chức bên trong để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020, hướng dẫn quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở trước 30/7/2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các Kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách từ năm 2018 đến nay. Sở TT&TT đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích so với tổng số các dịch vụ đã cung cấp. Sở KH&ĐT rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; dự báo những chỉ tiêu khó đạt để đề xuất UBND tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc đề ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong năm 2020.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại