Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Mai Châu: Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, trước tình hình đó, UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhất là lực lượng cấp xã, các xóm, bản, khu dân cư trong thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày, 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 15/5/2020 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
 
Hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Mai Châu hoạt động trở lại bình thường sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Mai Châu hoạt động trở lại bình thường sau ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Trong quá trình tổ chức chi trả, cơ quan, đơn vị thực hiện việc chi trả kinh phí tiếp tục rà soát, đảm bảo chi trả cho đúng đối tượng thụ hưởng. Cung cấp số điện thoại của công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để công chức cấp xã, người dân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp nếu có phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ khi thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, nhất là những nơi có kiến nghị, phản ánh của người dân. Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân còn để sai sót trong quá trình thực hiện. UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến nhân dân để nhân dân nắm rõ đối tượng nào trong diện được hỗ trợ và tham gia giám sát việc thực hiện tại địa phương. Tuyên truyền đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện chính sách tại cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện nay, huyện Mai Châu đã chi trả cho 17.656 người thuộc các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí là hơn 14,8 tỷ đồng. Huyện cũng đang chỉ đạo các địa phương tiến hành ra soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Để đảm bảo công khai, đúng đối tượng, các địa phương đã thực hiện niêm yết danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn bản để người dân biết, tham gia giám sát sớm phát hiện sai sót nếu có để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Đến nay, huyện Mai Châu không có đơn thư khiếu nại của người dân liên quan đến việc rà soát, chi trả các đối tượng được hưởng hỗ trợ của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Việc rà soát, phân loại đối tượng được thụ hưởng thực hiện từ cơ sở, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức một số đơn vị còn hạn chế, công tác tổng hợp, báo cáo số liệu chưa chính xác, còn xảy ra việc trùng lặp đối tượng nhưng đã kịp thời khắc phục. Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ. Số lượng đối tượng được hỗ trợ nhiều (hỗ trợ người sử dụng lao động và 7 nhóm đối tượng), các đối tượng thường xuyên biến động (chuyển đến, chuyển đi, phát sinh thêm…). Công tác chi trả cho các đối tượng gặp nhiều khó khăn do nhân lực thực hiện chi trả của ngành Bưu điện ít, số lượng đối tượng đông, địa bàn miền núi đi lại khó khăn. Nhóm được hỗ trợ từ 1 đến 3 tháng (thực hiện hỗ trợ từng tháng) nhiều đối tượng chưa được xác định rõ ràng. Việc xác định thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội và xác định thời gian nghỉ việc rất khó khăn.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Mai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định trong việc rà soát, thẩm định, chi trả các đối tượng. Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân còn để sai sót trong quá trình thực hiện; đồng thời xem xét, xử lý, kỷ luật… theo thẩm quyền. Tăng cường phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc giám sát, kiểm tra tại các địa phương đảm bảo chỉ trả đúng người, đúng đối tượng, tránh sai phạm trong quá trình thực hiện, đối với các trường hợp vi phạm cần xử lý nghiêm.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:30:00
ngày 2020-08-06