Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực trung du và miền núi phía bắc
Sáng 5/6/2020, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới năm 2019 và 2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận ở khu vực trung du và miền núi phía bắc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Điểu K’Ré, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy và Ban Dân vận các tỉnh trung du và miền núi phía bắc.
 
Đồng chí Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương triển khai các văn bản: Chỉ thị số 39-CT-TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã quán triệt Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/HYPERLINK "http://baodantoc.vn/thuc-hien-nghi-quyet-24-nqtw-o-lang-son-gop-phan-tang-truong-kt-xh-vung-dtts-1589943121520.htm"TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS&MN; 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã được tiếp cận với điện lưới quốc gia, trường tiểu học và THCS; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; bình quân toàn vùng đồng bào DTTS&MN giảm 2-3%/năm, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm, các huyện nghèo giảm 5-6%/năm. Tuy nhiên theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, đến nay Nghị quyết 24-NQ/TW vẫn chưa thực hiện được 05 mục tiêu cụ thể đã xác định trong Nghị quyết. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX nhằm phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS&MN. Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 88/2019/QH của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020, trong đó giao UBDT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021 – 2030.

Tại Hội nghị, đại biểu các địa phương báo cáo kết quả công tác dân vận với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Với phương châm “ nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, các địa phương đều đạt kết quả tốt trong công tác dân vận, nhờ vậy công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội phát triển tích cực, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các đại biểu cũng đánh giá rất cao và ủng hộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2020.

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Việc ban hành các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, tạo thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào đời sống người dân. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, tham gia thực hiện; Chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp, tăng cường tính bình đẳng, công bằng để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc từ trong nhân dân; Đặt mục tiêu chất lượng cuộc sống của người dân tăng lên, tỉ lệ nghèo giảm xuống trong thời gian tới, để đồng bào DTTS trong thời gian tới có cuộc sống tốt hơn... Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại