Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thường trực Tỉnh ủy rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều ngày 4/6/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm đại hội điểm Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các thành viên tổ công tác và các Huyện ủy, Thành ủy.
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đánh giá của Tổ công tác, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của TƯ, của tỉnh. Đại hội đã tiến hành đúng phương châm, kế thừa ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng và hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, BTV, thường trực, của người đứng đầu cấp ủy; không phô trương, hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm; các nội dung về văn kiện, nhân sự, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh được chuẩn bị chu đáo góp phần tổ chức đại hội thành công. Sự thành công của Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Bên cạnh đó, Tổ công tác đánh giá còn một số điểm cần rút kinh nghiệm như: Về bố trí thời gian chưa hợp lý trong điều hành của đoàn chủ tịch; khi trình bày, thực hiện các nội dung đại hội chưa có tính quán triệt cao, chưa tạo điểm nhấn để đại biểu dễ tiếp thu hoặc gợi mở để đại biểu tham gia góp ý kiến; ngoài ra, nội dung tham luận chưa được sâu sát.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ công tác biểu dương BCH, BTV huyện ủy Lạc Thủy đã chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, bầu BCH, BTV những đồng chí đủ năng lực, uy tín phẩm chất, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ. Dự thảo báo và các tài liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, theo sát với tình hình thực tế địa phương, bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ đề ra những mục tiêu giải pháp cách mạng, có sức bật cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới: Các Huyện ủy, Thành ủy, các Đảng bộ trực thuộc rút kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy, tập trung chuẩn bị thật tốt cho Đại hội cấp mình, địa phương mình, trên tinh thần bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, công tác nhân sự cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Về văn kiện, phải bám sát đề cương, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu; thể hiện ý chí, khát vọng của Đảng bộ, Nhân dân; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đề ra những giải pháp, mục tiêu đột phá và có tính khả thi, tạo sức bật trong trong nhiệm kỳ mới. Quan tâm chuẩn bị tốt các nội dung bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, tuyên truyền, khánh tiết; các kịch bản điều hành đại hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ và nhân dân, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân. Song song với chuẩn bị tốt cho đại hội, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thực lợi các nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Nguyễn Hải (CTTĐT)


in Quay trở lại